Podatek dochodowy od osób prawnych 2021/2022 – Polski Ład – Jacek Pyssa

9 listopada 2021 r., online na żywo

Daty innych szkoleń

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Pomimo czasu pandemii uchwalane są liczne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Niektóre nowele weszły w życie na przestrzeni ostatnich miesięcy, a niektóre z nich zaczną obowiązywać od początku 2022 r. Ponadto są już skutki podatkowe otrzymanych dofinansowań w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Bardzo duże zmiany dla tego podatku wynikają z Polskiego Ładu. W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów

 

 1. Zmiany w zakresie podatku u źródła 2022.
 2. Polski Ład – zmiany w CIT.
 3. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2022 w aspekcie CIT.
 4. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT.
 5. Problemy opodatkowania spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – 1 stycznia – 1 maja 2021 r.
 6. Podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania ze stawki 9% 2021 r.
 7. Zmiana zasad amortyzacji używanego środka trwałego oraz w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia 2021 r.
 8. Zmiany w zakresie cen transferowych 2021 r.
 9. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze zbywcy udziałów na spółkę nieruchomościową – 1 stycznia 2021 r.
 10. Ograniczenia w zakresie rozliczania straty podatkowej w przypadku przejęcia innego podmiotu lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 11. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki.
 12. Ulga na złe długi w CIT w 2021 r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
 13. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
 14. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe zakresie CIT.
 15. Założenia Polskiego Ładu.

Szkolenie poprowadzi:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Termin:

  

9 listopada 2021 r., godz. 10.00-15.00. szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 379 zł 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej