Zapraszamy na szkolenia

Wszystkie szkolenia

Szkolenia jednodniowe

Kursy

Konferencje

Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne

Podatki w 2019 roku – rewolucja w przepisach

Podatki 2019 w praktyce – rewolucja w przepisach

Rewolucja dla KAŻDEGO Działu Kadr – dokumentacja pracownicza od 1.1.2019 r. nowe obowiązki związane z elektronizacją, okresami przechowywania i zasadami prowadzenia – warsztaty dla praktyków z wzorami

VAT w obrocie międzynarodowym - bezpieczne i prawidłowe rozliczanie dokumentów księgowych

Bilansowe zamknięcie roku 2018

Samochody w firmie – VAT i podatki dochodowe 2019

Akademia sprawozdawczości finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – zakres danych niezbędnych do przygotowania nowego załącznika 12 „Informacja dodatkowa”

Akademia środków trwałych i inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych

VAT – 2019: likwidacja deklaracji VAT-7, Centralny Rejestr Faktur, nowa matryca stawek obniżonych, wiążąca informacja stawkowa, wykaz rachunków bankowych podatników VAT

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2018 urzędu wojewódzkiego jako jednostki nadrzędnej oraz wojewódzkiej administracji zespolonej jako dysponentów drugiego i trzeciego stopnia

VAT – 2019: obowiązkowy split payment, likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K, Centralny Rejestr Faktur

RODO – 9 miesięcy obowiązywania RODO, problemy praktyczne, warsztaty, wzory, wdrożenie dla spóźnionych

Kolejne radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 r.

Ważne i kontrowersyjne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 2019 r.

Podatek VAT w branży turystycznej 2019 – zmiany ustawy o VAT oraz najnowsze orzecznictwo TSUE i NSA

Jednostkowe i łączne sprawozdanie finansowe gminy, powiatu, województwa, jednostki nadrzędnej oraz dysponentów II i III stopnia – przygotowanie informacji dodatkowej za rok 2018

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.