Podatki 2023 dla praktyków

Albania i Macedonia – 7-14 września 2023 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

 

Z początkiem 2023 r. weszły w życie istotne zmiany w podatku od towarów i usług, które adresowane są do wszystkich podatników tego podatku. Wzrosła część stawek na istotne towary i usługi. Obok tego wejdą w życie zmiany dotyczące tzw. Grup VAT. Część zapowiadanych od roku zmian trafiło do kosza (zwłaszcza tzw. Slim VAT-3), gdyż narastająca sytuacja kryzysu eliminuje możliwość zbędnych komplikacji tego podatku. Nie będzie również wprowadzony w 2023 r. obowiązek wystawiania i przyjmowania tzw. faktur ustrukturyzowanych choć proponuje się już zmiany na 2024 rok (jest projekt). Wprowadzono z początkiem roku zmiany stawek, które muszą zostać prawidłowo zafakturowane i zaewidencjonowane.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowych zmian oraz sformułowanie listy ostrzeżeń również zaleceń, które będzie chronić interesy podatników, księgowych oraz osób kierujących podmiotami gospodarczymi.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. po raz kolejny gruntownie zmieniają się obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to już czwarta fala zmian zasad obliczania i poboru zaliczek na ten podatek od pracodawców, zleceniobiorców a także innych osób fizycznych. Niektóre zmiany wejdą w życie z mocą wsteczną – za cały 2022 rok: podatnicy będą musieli dwukrotnie rozliczać pierwsze półrocze poprzedniego roku: po raz drugi według nowych zasad w zeznaniu lub rozliczeniu rocznym. W 2023 r. obowiązuje również nowy PIT-2, który obejmuje również wnioski i oświadczenia płatnika mające wpływ na pobierane zaliczki. Należy również złożyć PIT-4R za 2022 rok co będzie rodzić dodatkowe zagrożenia (dla kogo?).

Za nami również kolejna obszerna nowelizacja podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi oczywiście o nowelę na 2023 m.in. modyfikującą już wprowadzone zmiany w ramach programu „Polski Ład”. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojawiają się nowe obowiązki i nowe obciążenia finansowe dla podatników CIT, ale zmiany dotyczą także usunięcia trwale lub periodycznie wcześniej wprowadzonych obowiązków. Charakter nowelizacji wymaga, aby ze szczegółami jej założeń zapoznać się jak najszybciej.

W czasie szkolenia przedstawimy również szczegółowe rozwiązania mające na celu dostosowania działalności do warunków wysokiej inflacji mające na celu legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych.

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych na 2023 r.

 

 1. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
  • Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2022 r. i jak zmienią się przepisy po nowelizacji
  • Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  • Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT oraz periodyczne zwolnienie.
 2. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
  • Nowe zasady limitowania kosztów finansowani dłużnego od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r. z mocą wsteczną!
 3. Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  • Nowe zasady opodatkowania przerzuconych dochodów od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r.
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dla Spółek Holdingowych
  • Nowa definicja spółki holdingowej od 2022 r.
  • Zwolnienie od podatku od dywidend dla spółek holdingowych
  • Zwolnienie podatkowe przy zbywaniu udziałów dla spółek holdingowych
  • Zmiany wprowadzane od 2023 r.
 5. Nowe zasady w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
  • Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników.
 6. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
  • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
  • Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej
  • Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT pay & refund.
  • Kryterium należytej staranności.
  • Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji innymi oświadczeniami.
 7. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
  • Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
  • Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
  • Korekty cen transferowych
  • Wydłużenie terminów na realizację obowiązków formalnych przez podmioty powiązane
  • Zmiany w zakresie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
 8. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”
  • Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany ryczałtu na 2023 r.
 9. Pozostałe zmiany
  • Opodatkowanie nieujawnionych wynagrodzeń u pracodawcy i zwolnienie z obowiązku opodatkowania pracowników.
  • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.
  • Przejściowy podatek ryczałtowy od niektórych dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  • Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK).
  • Uproszczenie przepisów tzw. „uldze na złe długi”.
  • Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2023 r.: podwyżki stawek podatku – zasady fakturowania i ewidencjonowania

 

 1. Przedłużenie obowiązywania stawek 23%, 8%, 7% i 4% na 2023 rok.
 2. Zakończenie obowiązywania z końcem 2022 roku przepisów epizodycznych obniżających stawki do 0%, 5% i 8%:
  • Które towary i usługi są od 1 stycznia 2023 roku objęte podwyżką opodatkowania?
  • Czy będzie wprowadzona epizodyczna podwyżka stawek VAT na niektóre towary i usługi w 2023 roku?
 3. Zmiany w zasadach sporządzania JPK_V7M i JPK_V7K. (od 1 stycznia 2023 r.)
 4. Jak fakturować i ewidencjonować zmiany stawek na przełomie roku:
  • Kiedy stosujemy stawkę z dnia wykonania czynności a kiedy z dnia wystawienia faktury?
  • Jak opodatkować czynność ciągłą gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zmieniła się stawka?
  • Czy obowiązuje stawka z momentu otrzymania zaliczki, czy wykonania czynności?
  • Czy obowiązuje stawka z roku 2023 gdy wystawiono fakturę w 2022 roku?
 5. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku błędu w fakturze zakupu co do wysokości stawki:
  • Czy można odliczyć w przypadku gdy zawyżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć gdy zaniżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć podatek naliczony, gdy opodatkowane czynności są  zwolnione i objęte stawką 0%?
  • Kiedy uznaje się faktury korygujące in plus i in minus z tytułu korekty co do stawki?
 6. Czy faktury, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT dają prawo do odliczenia?
 7. Czy wracają faktury wewnętrzne w formie elektronicznej?
 8. Czy w 2023 r. będzie można jeszcze używać kas rejestrujących, które nie są podłączone do w Krajowego Repozytorium Kas.
 9. Od kiedy zostanie ograniczony lub zniesiony obowiązek przesyłania ewidencji na potrzeb VAT i powrót do deklaracji VAT-7 I VAT-7K?
 10. Fakturowanie i ewidencjonowanie w Grupie VAT.
 11. Jak dokumentować i ewidencjonować obroty wewnętrzne grupy VAT?
 12. Co powinna zawierać Grupa VAT w części dotyczącej rozliczenia VAT i zwrotu podatku?
 13. Czy opłaca się tworzyć Grupę VAT?
 14. Pozostałe zmiany.

 

 

Wykłady poprowadzą:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

 

Miejsce:

Albania i Macedonia. Zakwaterowanie w Albanii 5* Hotel Fafa Premium w miejscowości Golem w turystycznej części Mali Robit. Godzina od lotniska. Plaża z drobnym, białym piaskiem i krystalicznie czystą wodą, a do tego bezpłatne leżaki i parasole.

W hotelu dwa baseny ze słodką wodą. Kuchnia międzynarodowa i albańska. Dużo wpływów greckich. W pobliżu bary, restauracje, kluby. Hotel w ocenach otrzymał 95% opinii dobrych i bardzo dobrych.

Szkolenie w hotelu odbędzie się w formule all inclusive. W ramach szkolenia poza wykładami odbędą się trzy wycieczki w tym jedna do Macedonii. Po szczegółowe informacje prosimy dzwonić 500 196 451

 

 

 

Termin:

  

7-14 września 2023 r.

 

Cena:

Cena za szkolenie wraz z przelotem, zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, wyżywieniem all inclusive i programem turystycznym wynosi 7970 zł (istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej 6480 zł, dopłata do jedynki 1990 zł). Zgłoszenia można dokonać poprzez naszą stronę w opcjach poniżej. Tradycyjnie proszę pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc spowodowanej dostępnością miejsc w samolocie, ponieważ to jeszcze okres wakacyjny (nie ma już dostępnych miejsc w samolotach z Poznania i Wrocławia – zostały do wyboru Warszawa i Katowice.

 

Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego szkolenia otrzymacie Państwo pod numerem 500 196 451

 

 

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej