VAT w II połowie 2019 r. oraz I połowie 2020 r. – uchwalone, przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług, adresowane do wszystkich podatników

Biała Podlaska, 21 listopada 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 listopada 2019 r. oraz z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług, które dotyczą m.in. obowiązkowej podzielonej płatności. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment. Likwiduje się krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadza nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT).

     W dniu 1 września został opublikowany centralny wykaz zarejestrowanych podatników VAT czynnych, a z początkiem 2020 roku wejdzie w życie wiele innych ważnych rozwiązań dotyczących podatku dochodowego związanych z nowymi przepisami o VAT.

     Wchodzą również w życie:

  • historyczne zmiany w zasadach dokumentowania WDT na szczeblu całej UE – zmiana rozporządzenia wykonawczego 282/2010 oraz kolejna obszerna nowelizacja ustawy o VAT.
  • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
  • przepisy dot. wiążących informacji stawkowych a w kwietniu 2020 r. stawek VAT (nowa „matryca”).

     Uchwalono likwidację deklaracji odrębnej VAT i określono szczegółowy zakres danych deklaracji VAT i rejestru VAT składanych w ramach nowej struktury (od 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r.), wymagające implementacji rozwiązań przez każdego podatnika czynnego VAT.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Obowiązkowa podzielona płatność (1 listopada 2019 r.):
  • uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  • nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  • co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  • kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  • kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tys. zł.)?
  • jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)?,
  • rak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”.
  • ocena zgodności nowelizacji z decyzją derogacyjną UE dot. split payment,
  • zalecenia praktyczne.
 2. Zmiany dot. rachunków VAT - nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno - prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS), nowe przelewy zbiorcze z rachunku VAT, przelew „zaliczka” w systemie podzielonej płatności.
 3. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy (1 listopada 2019 r.):
  • uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT,
  • zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
 4. „Biała lista” prowadzona przez Szefa KAS (1 września 2019 r.):
  • obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego przez podatnika VAT; (lista wyjątków),
  • skutki braku zapłaty zależności na rachunek bankowy podany w „białej liście”,
  • trzydniowy termin na zawiadomienie naczelnika US („donos”) w celu „uratowania” zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
  • brak zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów uregulowanych na rachunek bankowy nie ujawniony w ewidencji białej listy (1 stycznia 2020r.),
  • rachunki wirtualne, zagraniczne, cesyjne, komornicze, faktoringowe a „biała lista”,
  • techniczne sposoby walidacji rachunków bankowych : metoda „search” oraz „check”, narzędzia informatyczne.
 5. Mała ustawa uszczelniająca od września 2019 r. – zakres nowelizacji (wykreślenia i przywrócenia podatników, zwrot VAT 25 dni, system VAT RR i in.).
 6. Faktury do paragonów od 1 stycznia 2020 r., zasady i sankcje, paragon z NIP jako faktura uproszczona, konieczność zmiany podejścia w zakresie ewidencjonowania sprzedaży u dostawców/usługodawców oraz nabycia u podatników (nowa kara za wadliwy rejestr zakupu).
 7. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
 8. Nowa deklaracja i ewidencja – tzw. VAT VDEK – wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT.
  • likwidacja VAT-7 i VAT 7K,
  • wspólna struktura logiczna deklaracji i ewidencji w formie jednego pliku kontrolnego, terminy składania,
  • zakres nowych obowiązków ewidencyjno- deklaracyjnych: jakie dane znajda się w nowej deklaracji i nowej ewidencji (rejestr sprzedaż, rejestr zakupu a nowe kody dokumentów, kody towarowe i usługowe, itp.)
  • kara za błędy w nowym JPK VDEK (500-), korekty deklaracji a korekty ewidencji – na poprawność jakich danych zwracać szczególną uwagę,
  • terminy wejścia w życie zmian – 04.2020 oraz 07.2020
 9. Wiążąca informacja stawkowa (od listopada 2019) i matryca stawek VAT (od kwietnia 2020).
  • nowa treść załączników dot. stawek obniżonych 5% i 8% - rola CN,
  • zmiany w systemie VAT RR,
  • wydana przez szefa KAS wiążąca informacja stawkowa dot. CN, PKWiU, PKOB,
  • zmiany stawek podatkowych obowiązujące od dnia 1 listopada 2019 r.,
  • Wiążąca Informacja Stawkowa (1 listopad 2019 r.): formalny wzór wniosku, przedział i zakres zastosowania,
 10. Nowe, wspólne europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0%: zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010 - konieczność posiadania ściśle określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty, numer VAT UE kontrahenta oraz VAT UE jajo materialne warunki do stawki 0%.
 11. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów typu call of stock.

Szkolenie prowadzi:

Mariusz Unisk - Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

21 listopada 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Biała Podlaska, hotel Skala, ul. Artyleryjska 1

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej