VAT 2021 - bieżące problemy oraz zmiany od 1 lipca

Biała Podlaska, 22 lipca 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Program szkolenia:

 1. Praktyczne aspekty zmian wprowadzonych w pakiecie SLIM VAT od 01.01.2021 roku
  1. zmiana zasad korekty podstawy opodatkowania in minus z tytułu rabatu, zwrotu, pomyłek na fakturach; problematyczna zmiana zasad dotyczących momentu wykazywania faktur korygujących in minus,
  2. praktyczne aspekty Objaśnień Ministerstwa Finansów dotyczące faktur korygujących,
  3. opcja ujednolicenia kursów walutowych w CIT/PIT i VAT – zasady, kiedy mogą ułatwić rozliczenie podatku?,
  4. wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy,
  5. wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego dla podatników „miesięcznych” do 3 okresów, problematyka okresu przejściowego,
  6. prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury,
  7. istotna zmiana zasad rozliczenia kwartalnego dla usług budowlanych z załącznika numer 15 („powrót” rozliczeń kwartalnych),
  8. „zmiany” w zasadach określenia transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (doprecyzowanie)
  9. ISTOTNA ZMIANA w SPLIT PAYMENT – potrącenia i kompensaty w obowiązkowym split payment – rozszerzenie zakresu.
  10.  NOWY System TAX FREE – od 1 lipca 2021 / 1 stycznia 2022 r. – zasygnalizowanie zmian (system informatyczny, kasa online).
 2. Omówienie zmian w zakresie ewidencji JPK V7 – planowane zmiany w strukturze i sposobie prezentacji danych, aktualne zagadnienia.
  1. Planowane zmiany w zakresie kodów GTU, naprawa błędów pierwszej wersji JPK, kody towarowe i usługowe w rejestrze sprzedaży – GTU11-GTU13, najważniejsze problemy, najczęstsze błędy. Jakie dokumenty i jakie rodzaje sprzedaży nie wymagają kodu,
  2. Problem kodu MPP – przymusowy czy dobrowolny mechanizm będzie podlegał oznaczeniu?,
  3. Faktury uroszczone, bilety, faktury do paragonu,
  4. Dokument WEW w rejestrze zakupu – rozszerzenie zakresu zastosowania,
  5. Czy faktycznie do każdej korekty ewidencji w pliku należy złożyć czynny żal. Kontrowersyjne stanowisko MF oraz zasygnalizowanie konieczności nowelizacji.
  6. Część deklaracyjna struktury pliku JPK, informacje ogólne, nowe dane (zaliczenie zwrotu, ulga na złe długi).
  7. Rejestr sprzedaży VAT w nowym JPK, w tym:
   • faktury uproszczone (przedłużenie przepisu epizodycznego – BRAK OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWNAIA).
   • faktury do paragonów na podatnika,
   • faktury nieewidencjonowane (do paragonu na nie-podatnika).
  8. Znaczenie Objaśnień Ministra Finansów dot. faktur uproszczonych – kontrowersyjne tezy.
  9. Raport okresowy (RO) i dokument wewnętrzny (WEW) – sposób i zakres prezentacji w rejestrze sprzedaży w nowym JPK.
  10. Oznaczenie „procedur sprzedaży” ze szczególnym uwzględnieniem – MPP, TP, EE.
  11. Sprzedaż i „zakup: VAT marża w nowym JPK VAT – procedura MR_UZ, MR_T.
  12. Rejestr zakupu – zakres danych.
  13. Rejestr zakupu – sposób prezentacji danych.
  14. Oznaczenia dowodów nabycia (VAT-RR, MK, WEW).
  15. Procedura zakupu oznaczana w rejestrze (IMP, MPP).
  16. Oznaczenia GTU i symbolami procedur faktur korygujących in plus i in minus.
  17. Zastosowanie symboli GTU, oznaczeń procedur w okresie przejściowym (faktury wystawione przed 1.10 a dotyczące października – ujęcie w JPK.
 3. Import usług i wnt po wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. TSUE w sprawie C-895/19 (A)– likwidacja zasady 3 miesięcy na dokonanie neutralnej korekty.
 4. Ulga na złe długi po wyroku TSUE z 15.10.2020 r. sygn. C-335/19
  1. czy jeszcze można i za jaki okres można skorzystać z ulgi wstecz,
  2. czy ulga dotyczy sprzedaży konsumenckiej i na rzecz podatników zwolnionych,
  3. prezentacja ulgi na złe długi w nowym JPK VAT przez wierzyciela i dłużnika.
 5. 20% sankcja VAT niezgodna z prawem UE – wyrok TSUE z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C935/19 – polskie przepisy dotyczące możliwości nakładania przez organy podatkowe 20% sankcji w podatku od towarów i usług (art. 112b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) są niezgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE
 6. Podatnik działający w dobrej wierze a prawo do korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT – wyrok TSUE z 18 marca 2021 r. w sprawie C-48/20.
 7. VII. Projektowane regulacje stanowiące kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT 2)
 8. Kasa online – harmonogram wdrożenia – kasy w postaci oprogramowania (wirtualne) – czy już istnieją – istota i branże objęte zakresem, elektroniczny paragon.
 9. Zasygnalizowanie zmian w ramach tzw. pakietu e-commerce (Projekt), m. in. rewolucja w zasadach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do konsumentów w UE, usług na rzecz konsumentów w UE i in.

Szkolenie prowadzi:

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

22 lipca 2021 r. godz. 10-15, Biała Podlaska, hotel Skala, ul. Artyleryjska 1

22 lipca 2021 r. godz. 10-15, Biała Podlaska, hotel Skala, ul. Artyleryjska 1

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej