Kadry, płace i ubezpieczenia w 2023 r.- szkolenie aktualizacyjne (praktyczny przegląd zmian w zatrudnieniu w 2023 roku). Prowadząca - Anna Stokłosa

Bielsko-Biała, 9 lutego 2023 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

MODUŁ KADROWY

 1. System teleinformatyczny do obsługi umów o pracę i umów zlecenia – ustawa z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów
 2. Badanie trzeźwości pracowników
  1. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu
  2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
  3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
  4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia – warsztat
   • treści obligatoryjne
   • treści fakultatywne
  5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
   • wzór
   • forma
   • miejsce przechowania
  6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
  7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
   • wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
   • wynik wskazujący na brak alkoholu środków działających podobnie do alkoholu
  8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór
 3. Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi
  1. urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski i urlop ojcowski dla rodzica adopcyjnego -warunki, wymiar, treść wniosków
  2. zasiłek macierzyński dla rodzica adopcyjnego – wymagane dokumenty, wysokość, okres zasiłkowy
  3. zmiana górnej granicy wieku dziecka
 4. Autozapis do PPK
  1. Kogo dotyczy ponowny autozapis
  2. Obowiązki pracodawcy – checklista
  3. Terminarz działań pracodawcy
  4. Wzór informacji podmiotu zatrudniającego
 5. Praca zdalna
  1. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
  2. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
  3. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
   • treści obligatoryjne – jak sformułować:
    • zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
    • zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
    • zasady kontroli
   • treści fakultatywne
  4. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
  5. Procedura ochrony danych osobowych
   • treści obligatoryjne i fakultatywne – warsztat
   • wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą
  6. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
   • ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
   • informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
  7. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
   • termin
   • forma
   • wzór
  8. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
  9. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
  10. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
   • termin
   • forma
   • opracowanie wzoru polecenia
  11. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
  12. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
   • wzór
   • forma
   • obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia
  13. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
  14. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej – wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia
 6. Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony, obowiązki pracodawcy po jego odwołaniu
  1. Badania okresowe zawieszone
  2. Badania profilaktyczne
  3. Zwolnienie dla krwiodawców
  4. Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 7. Dieta z tytułu krajowych podróży służbowych w wyższej wysokości
 8. Plan kontroli PIP na 2023 r., czyli na co pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę, aby nie otrzymać grzywny

MODUŁ UBEZPIECZENIOWY

 1. Obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek
 2. Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych izdrowotnego komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej
 3. Wstrzymanie wypłaty zasiłków zFUS z przyczyn niezależnych od ZUS

III. MODUŁ PŁACOWY

 1. Odpis na zfśs od stycznia 2023r.
 2. Odwołanie stanu epidemii w 2022 r. a limity zwolnień w 2023 r.
  1. podwyższony limit zwolnień do 31.12.2023 r. – katalog świadczeń
  2. powrót do limitów zwolnień sprzed stanu epidemii od 01.01.2023 r – katalog świadczeń
 3. PIT-2 – nowy wzór od 01.01.2023 r. z omówieniem
  1. możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
  2. skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
  3. rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie o obniżenie zaliczki PIT – m.in. zleceniobiorca z PIT-2
 4. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
  1. od 01.01.2022 r. – art. 41 ust 1c PDOF
  2. od 01.01.2023 r. – art. 31c PDOF
  3. wzory dokumentów
  4. rozszerzony katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku
  5. warunki zastosowania
  6. warsztat na LP
  7. brak poboru zaliczki PIT a obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł (art. 83 ust. 2 PDOF) – warunki
 5. Rezygnacja z KUP w rozliczeniu zaliczki PDOF
 6. PIT – 11 za 2022 rok
 7. Minimalne wynagrodzenieza pracę dla pracowników izleceniobiorców w 2023 roku i jego wpływ na wysokość świadczeń
  1. Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej 2023
  2. Wynagrodzenie za postój 2023
  3. Odprawa pieniężna dla pracownika 2023
  4. Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania lub rozwiązania stosunku pracy z powodu stosowania mobbingu w 2023 roku
  5. Kwota wolna od potrąceń
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

TERMIN, MIEJSCE:

9 lutego 2023 r. godz. 10.00, Bielsko-Biała, Hotel ibis Styles, ul. Żywiecka 93

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 369 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 83 zł za materiały

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej