VAT: 1 października 2021 r. – kolejne zmiany w zasadach dokumentowania, deklarowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług

Bydgoszcz, 19 listopada 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 października 2021 r. wchodzą w życie kolejne ustawowe zmiany w zasadach dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania tego podatku. Część podatników będzie musiała również złożyć nowe dodatkowe deklaracje VIUD – (deklaracja kwartalna), dotycząca WSTO ( wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość) w przypadku zastosowania nowej procedury. Wejdą w życie również nowe zmiany w zasadach sporządzania JPK_VAT_7M i JPK_VATK oraz nowa struktura logiczna tych dokumentów. Odrębna nowelizacja dotyczy samego fakturowania, w tym stosowania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Istotną część tych zmian stanowi nowelizacja występująca pod nazwą SLIM VAT.

Oto szczegółowy program szkolenia, które poprowadzi najbardziej znany w Polsce specjalista od tego podatku – prof. dr hab. Witold Modzelewski:

 1. Fakturowanie i ewidencjonowanie w świetle zmian w zasadach określenia miejsca dostawy (towary transportowane) – art. 22 i 22a ustawy o VAT.
 2. Limit 42 000 zł w przypadku sprzedaży WSTO na rzecz nie podatników (towary transportowane) – art. 22a ustawy o VAT.
 3. Likwidacja ograniczeń w korekcie podatku naliczonego ( po trzech miesiącach nowa możliwość w przypadku WNT, importu towarów i odwrotnego obciążenia).
 4. Możliwość korekty podatku naliczonego z tytułu importów w deklaracji podatkowej.
 5. Rozszerzenie zakresu korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT.
 6. Rewolucyjne zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego ( art. 86 ustawy o VAT).
 7. Nowe zasady fakturowania w formie elektronicznej w przypadku dostaw (usług) świadczonych na terytorium kraju – faktury ustrukturyzowane.
 8. Kiedy występuje obowiązek rozliczania dostawy towarów na rzecz operatora jako odrębnego podatnika pośredniczącego sprzedaży przy użyciu interfejsu elektronicznego.
 9. Zmiany w zasadach dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług dla potrzeb JPK VAT 7-M i JPK – VAT – 7K: nowelizacji przepisów wykonawczych.
 10. Odrębna ewidencja prowadzona przez podatników dokonujących WSTO (procedura szczególna).
 11. Graniczna płatność, z tytułu WNT na podstawie art. 103 ust 5a ustawy o VAT będzie prawdopodobnie uznana za sprzeczną z prawem UE – kolejny wyrok TSUE.
 12. „Porozumienia” utrzymujące na 2021 r. (stare) zasady ewidencjonowania faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży.
 13. Zmiany dotyczące opodatkowania i dokumentowania podatku należnego i podstawy opodatkowania:
  • nowy moment ujęcia ewidencji podatkowej – zmiany w podatku należnym wynikające z wystawiania faktur korygujących ( in plus i in minus),
  • nowe zasady kursów walutowych dla celów obliczenia podstawy opodatkowania.
 14. Nowe kwartalne deklaracje VIUD.
 15. Nowy formularz VAT-R ; obowiązek aktualizacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

19 listopada 2021 r. w godz. 10.00-15.00, Bydgoszcz, hotel „City”, ul. 3 Maja 6

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 379 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej