Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – „biała lista”, obowiązkowy split payment oraz pozostałe zmiany uchwalone i planowane

Czeladź, 28 listopada 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 września oraz z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług. Począwszy od września zaczął działać specjalny rejestr podatników podatku od towarów i usług, tzw. „biała lista” podatników. Znalazły się tam numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. W dniu 1 listopada 2019 r. wprowadzony zostanie natomiast mechanizm podzielonej płatności, który będzie obowiązywał tylko w transakcjach między przedsiębiorcami przy kwotach większych niż 15 tys. zł brutto. Nabywcy będą musieli przelewać kwotę netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwotę podatku na specjalny rachunek VAT. Rozwiązanie będzie dotyczyć określonych sektorów, które zasadniczo są dziś objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

     Z kolei nowy rok przyniesie zmiany w zakresie dokumentowania i rozliczania dostaw wewnątrzwspólnotowych. Chodzi między innymi o uwarunkowanie zerowego VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od wypełnienia obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Zmiany dotkną również magazynów konsygnacyjnych i dostaw łańcuchowych.

     Na szkoleniu zostaną omówione również pomniejsze zmiany, w tym pozostające na etapie projektowania aktów prawnych i konsultowania ich skutków.

 

 1. „Biała lista” podatników – 1 września 2019 r.:
  1. wykaz podatników VAT czynnych,
  2. lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT,
  3. publikacja numerów rachunków bankowych podatników,
  4. ograniczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze – co z rachunkami wirtualnymi, depozytowymi, powierniczymi, cesyjnymi oraz płatnościami za pomocą kart kredytowych?
  5. solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości dostawcy w razie zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze,
  6. poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno-prawnych z rachunku VAT,
  7. jak należy rozumieć limit 15 tys. złotych wartości transakcji powyżej której płatność powinna zostać uregulowana na rachunek z „białej listy”?
 2. Mechanizm podzielonej płatności – 1 listopada 2019 r.:
  1. uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  2. nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  3. co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  4. kiedy nabywca (usługobiorca) musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  5. kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku?
  6. jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 3. Nowe rygory w rozliczaniu VAT wewnątrz UE – 1 stycznia 2020 r.:
  1. zmiany w zakresie warunków stosowania stawki 0% przy WDT,
  2. zmiany w rozliczeniach magazynów konsygnacyjnych,
  3. zmiany w opodatkowaniu dostaw łańcuchowych,
 4. Ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy obrocie niektórymi towarami.
 5. Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”.
 6. Wiążąca informacja stawkowa.
 7. Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny.
 8. Kasy online.
 9. Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT.
 10. Wyrok TSUE dotyczący preproporcji za okres do 2016 r. – podatnicy mieli obowiązek skorygowania preproporcji stosowanej według własnego pomysłu.
 11. Wyrok TSUE dotyczący obowiązku podatkowego w usługach budowlanych: protokół odbioru.
 12. Wyrok TSUE dotyczący usług gastronomicznych i noclegowych.

Szkolenie prowadzi:

Sebastian Kopacz - Konsultant podatkowy, pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Oddziału Śląskiego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Instytutem Studiów Podatkowych. Do jego obowiązków należy obsługa sporów podatkowych oraz bieżące doradztwo. Autor artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych).

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

28 listopada 2019 r. w godz. 10:00-14:30, Czeladź, Hotel Szafran, ul. Będzińska 82

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej