Podatek VAT: fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie w drugiej połowie 2024 r. – najnowsze zmiany – prof. dr hab. Witold Modzelewski

Częstochowa, 23 lipca 2024 r.

Przedmiotem szkolenia są zmiany w zasadach dotyczących fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku VAT. Co prawda wszyscy podatnicy odetchnęli z ulgą w związku z przesunięciem obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF) i zapowiedzią gruntownej przebudowy tego pomysłu, lecz w najbliższym czasie musimy wdrożyć zmiany zachodzące w tym podatku zmiany będące wynikiem nie tylko zmiany przepisów, lecz precedensowych wyroków TSUE oraz Interpretacji ogólnych Ministra Finansów mających wpływ na codzienność podatkową. Najważniejszą zmianą jest przerzucenie na pracowników wystawiających faktury ryzyka zapłaty VAT-u na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Dotychczas podatek za fakturę płaciły firmy (podatnik): teraz decyzje w tej sprawie będą adresowane do pracowników podatnika, którzy wystawili te faktury w przypadku dołożenia staranności przez podatnika. Podatnicy muszą również brać pod uwagę, że w związku z głębokim kryzysem dochodów budżetowych zostały już podjęte działania kontrolne i sprawdzające dotyczące zwłaszcza odliczania podatku naliczonego oraz zwrotu podatku. Celem szkolenia jest szczególne przygotowanie Słuchaczy do wprowadzonych zmian.

 Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. W jakich przypadkach za wadliwe rozliczenie podatku odpowiada pracownik, a w jakich przypadkach kierownik (właściciel) jednostki będącej podatnikiem?
 2. Które przepisy dotyczące fakturowania uległy jednak zmianie w dniu 1 lipca br.?
 3. Które przepisy dotyczące fakturowania (KSeF) uchwalone w zeszłym roku nie wejdą w życie w bieżącym roku?
 4. Czy należy kontynuować jakiekolwiek prace wdrożeniowe dotyczące faktur ustrukturyzowanych? (Raczej nie)
 5. Zmiany w ewidencjonowaniu i deklarowaniu VAT przez jednostki samorządu terytorialnego (Interpretacja ogólna Ministra Finansów).
 6. Kiedy odliczymy podatek naliczony z tytułu zakupu posiłków a kiedy nie?
 7. W jaki sposób anulować fakturę wystawioną pod wpływem błędu (np. na błędny podmiot) gdy nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej (wyrok TSUE)?
 8. Kiedy faktura VAT wystawiona przed dokonaniem czynności może stać się fakturą „pustą”?
 9. W jaki sposób oraz za jakie okresy koryguje się podstawę opodatkowania (zwłaszcza sprzedaż) w przypadku zwrotu towarów oraz rabatów, gdy mają zastosowanie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego?
 10. Jak rozliczamy ujemny podatek należny powstały za okres podatkowy (rozliczenie z przyszłymi okresami czy zsumowanie z podatkiem naliczonym)?
 11. Ile wynosi podatek należny w przypadku zastosowania zawyżonej bądź zaniżonej stawki podatku w przypadku wystawiania faktury oraz wystawiania paragonu fiskalnego.
 12. Czy wystawienie faktury z kwotą podatku na czynność zwolnioną rodzi podatek należny wykazywany w deklaracji?
 13. Czy ten sam towar (usługa) może być opodatkowany różnymi stawkami VAT na terytorium kraju?
 14. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zawierającej zawyżoną stawkę VAT?
 15. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zawierającej zaniżoną stawkę VAT?
 16. Jak rozliczyć ujemny podatek naliczony (rozliczenie z przyszłym okresem czy sumujemy z podatkiem należnym)?
 17. W jakich przypadkach można bezpiecznie skorygować wstecznie zawyżony podatek naliczony i w jaki sposób?

 

Pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim którzy wspierali nasze działania mające na celu uchronienie podatku przed absurdem obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Najważniejsze, że nasze wspólne działania zakończyły się sukcesem.

 

Szkolenie poprowadzi najbardziej znany wykładowca podatku prof. dr hab. Witold Modzelewski: jego ostrzeżenia , że wspólnotowy VAT jest pułapką zastawioną na uczciwych lub naiwnych podatników sprawdziły się w całości. Nigdy nie twierdził, że jest to „VAT w najlepszym wydaniu”.

 

Słuchacze otrzymają Wzorcowy Regulamin Dokumentowania dla potrzeb dostawy towarów i świadczenia usług, który pozwoli przygotować się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, które nie będą fakturami handlowymi.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

23 lipca 2024 r. godz. 9.00, Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł oraz 83 zł za materiały
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 339 zł oraz 83 zł za materiały

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej