Prawo pracy 2021 - warsztaty na wzorach dokumentów oraz wybrane zagadnienia praktyczne

Częstochowa, 27 września 2021 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 1. Skierowanie na badania profilaktyczne
  • warunki zwolnienie z obowiązku skierowania na wstępne badania lekarskie
  • przedawnienie i okres ważności skierowania na badania lekarskie
  • nr PESEL i adres zamieszkania w treści skierowania
  • kiedy skierować na badania wstępne – przed czy po zawarciu umowy o pracę
 2. Badania profilaktyczne – wybrane zagadnienia
  • badanie kontrolne pracownicy, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, po porodzie korzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  • skierowanie na badania kontrolne oraz okresowe dla pracownika, któremu w trakcie ponad 30-dniowego nieobecności w pracy z powodu choroby upływa termin ważności badań okresowych
  • umowa z medycyną pracy a wykonanie przez pracownika badań przez inną jednostkę
  • termin wykonania badań kontrolnych (czy możliwy w ostatnim dniu niezdolności do pracy)
  • możliwość skierowania przez pracodawcę na badania lekarskie przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia ze względu na stan psychiczny lub fizyczny pracownika
  • niedopuszczenie do pracy z powodu orzeczenia o braku zdolności do pracy a obowiązek wypłaty wynagrodzenia
  • badania BHP zleceniobiorców
 3. Zatrudnienie i zwolnienie – warsztat
  • pakiet startowy dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • formułowanie przyczyn rozwiązania umowy – warsztat
 4. BHP – wybrane zagadnienia
  • wstępne szkolenie BHP przed zawarciem umowy o pracę
  • szkolenie BHP zleceniobiorców
  • czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy w trakcie pracy
  • warunki zwolnienia z badań okresowych pracowników administracyjno-biurowych
  • obowiązek zapewnienia posiłku regeneracyjnego a wypłata diety za podróż służbową
 5. Akta osobowe od A do D – warsztat na wzorach dokumentów
 6. Czas pracy – warsztat na wzorach dokumentów oraz wybrane zagadnienia
  • przerwa lunchowa – zasady wprowadzenia
  • wymiar przerwy dla pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
  • dodatkowe przerwy na papierosa a czas pracy
  • obowiązek świadczenia pracy w czasie przerwy od pracy przed monitorem ekranowym
  • rozliczenie czasu pracy w dniu, w którym pracownik świadczył pracy, a , następnie ma wystawione zwolnienie lekarskie również na dzień częściowo przepracowany
  • zwolnienie od pracy z powodu święta niebędącego dniem wolnym od pracy wg polskiej ustawy
  • zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych
  • kontakt pracodawcy (via email, SMS) z pracownikiem przebywającym na urlopie wypoczynkowym
  • urlop okolicznościowy w związku z urodzeniem dziecka dla matki dziecka
  • możliwość świadczenia pracy przed datą niezdolności w orzeczeniu lekarskim
  • orzeczenie lekarskie o czasowej niezdolności(ewentualnie skierowanie na kwarantannę) wystawione w dniu, w którym pracownik świadczył pracę
 7. RODO – wybrane zagadnienia
  • monitoring (wizyjny, poczty służbowej, bilingów rozmów, aktywności w Internecie) oraz badania alkomatem w zakładzie pracy – warsztat na wzorach dokumentów
  • przetwarzanie danych biometrycznych (linii papilarnych) na okoliczność potwierdzenia przybycia i obecności w pracy
  • lista obecności a ochrona danych osobowych
  • kontrola osobista i szafki pracowniczej – warunki
 8. Na co się przygotować w 2021 r. w prawie pracy – planowane zmiany w przepisach
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

TERMIN, MIEJSCE:

27 września 2021 r. godz. 10:00, Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 239 zł oraz 53 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej