Samochody w firmie – VAT i podatki dochodowe 2019

Częstochowa, 3 kwietnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących nabycia i eksploatacji samochodów osobowych w firmie, zwłaszcza w kontekście rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r. w podatkach dochodowych. 

Podatek VAT:
1. Zasady odliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych

 • definicja pojazdu samochodowego oraz pojazdów specjalnych
 • samochody wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej – odliczenie 100%:
 1. skomplikowane i uciążliwe dla podatnika zasady pełnego prawa do odliczenia,
 2. kategorie pojazdów „obiektywnie” przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej (konstrukcja pojazdów + kategorie pojazdów specjalnych) czym jest dozwolony użytek prywatny?
 3. pojazdy „subiektywnie” przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej, 
 4. rola wewnętrznych regulaminów dotyczących wykorzystania samochodów służbowych, odpowiednie sformułowanie umów o pracę z pracownikami – klauzula zakazu używania samochodów służbowych do celów prywatnych,
 5. kilometrówka w podatku VAT - zasady prowadzenie ewidencji przebiegu jako podstawy pełnego odliczenia podatku naliczonego,
 6. tryb i forma zgłaszania pojazdu organom podatkowym jako warunek pełnego odliczenia podatku naliczonego,
 7. termin i zasady przeprowadzania dodatkowego badania technicznego,
 • samochody wykorzystywane na cele osobiste – odliczenie 50%:
 1. domniemanie użycia pojazdów na cele mieszane – ciężar dowodu pełnego odliczenia spoczywa na podatniku 
 2. jakie wydatki są objęte ograniczeniem 50% kwoty podatku z faktury?
 3. nabywanie paliwa do napędu tych pojazdów
 4. wydatki związane z eksploatacją samochodów do celów prywatnych (serwis, części składowe, paliwo)
 • zasady korekty VAT przy samochodach

2. opodatkowanie transakcji zbycia samochodu


Podatki dochodowe - Zaliczanie wydatków dotyczących aut do kosztów uzyskania przychodów

 1. rewolucyjne zmiany od 1.01.2019 r.
 2. wpływ odliczenia częściowego na zaliczanie wydatków samochodowych w koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, 
 3. wartość początkowa pojazdu a VAT niepodlegający odliczeniu,
 4. „kilometrówka” a ewidencja na potrzeby podatku VAT,
 5. zaliczanie do KUP wydatków eksploatacyjnych nowy limit 75 %,
 6. likwidacja dotychczasowej kilometrówki i nowy limit 20 % 
 7. nieodpłatne korzystanie przez pracowników w celach osobistych z pojazdów służbowych (jak ustalić wartość pieniężną / przychód?, koszty eksploatacji samochodu służbowego wykorzystywanego na cele prywatne a koszty uzyskania przychodów)
 8. prywatne samochody pracowników i współpracowników używane na cele służbowe,
 9. nowe zasady podatkowego rozliczania umów leasingu,
 10. zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niebędących własnością podatnika (najem, etc.) – nowe podejście sądów administracyjnych 
 11. samochód w firmie - wybrane problemy praktyczne

 


 

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International FiscalAssociation). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

3 kwietnia 2019 r. godz. 10.00, Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 330 zł oraz 53 zł za materiały.
Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 220 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej