Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 09.2021 r., od 01.2022 r. oraz planowane - Anna Stokłosa

Częstochowa, 8 grudnia 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Zmiany od 18.09.2021 r.

 1. Zmiana kręgu osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
  1. najczęstsze błędy pracodawców w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń społecznych
  2. zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi,
  3. chorobowego dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowych,
 2. Okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych wspólników spółek
 3. Ustalanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych,
 4. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  1. przedawnienie składek ZUS,
  2. zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS.
  3. umorzenie należności z tytułu składek ZUS
 5. Zmiany w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej
  1. sposób informowania płatników o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe
   definicja zdarzenia uznawanego za wypadek przy pracy
  2. informowanie nowych płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe do czasu uzyskania zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
  3. brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki wypadkowej
 6. Ograniczenie możliwości składania dokumentów korygujących do ZUS przez pracodawców: 
 7. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń.
 8.  Zwrot nienależnie pobranych zasiłków w okresie wykonywania pracy zarobkowej – doprecyzowanie przepisów

 

Zmiany od 2022 r.

 1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 4. Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.
 5. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 6. Regulacje dotyczące wypłat świadczeń długoterminowych
 7. Nowe zasady wyliczenia emerytur przy złożeniu wniosku o świadczenie w czerwcu
 8. Zmiany w egzekucji należności składkowych
 9. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy – informacja ZUS IWA
 10. Obowiązkowy profil na PUE ZUS (od 1 stycznia 2023 r.)

 

Projektowane i planowane zmiany: JPU i e-składka 2.0.

 1. JPU – Jednolity Plik Ubezpieczeniowy
 2. Konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków
 3. sposobu rozliczania składek przekazywanych do ZUS
 4. sposobu obliczania i wypłaty zasiłków
 5. oskładkowanie umowy zlecenie

 

Podleganie pod ubezpieczenia w Nowym Ładzie

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

TERMIN, MIEJSCE:

8 grudnia 2021 r. godz. 10:00, Częstochowa, Hotel Grand, ul. Drogowców 8

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 239 zł i 53 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej