Raportowanie schematów podatkowych MDR – obowiązki księgowych i doradców podatkowych

Gdańsk, 22 kwietnia 2020 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Ta niezwykle szeroka definicja legalna umożliwia zakwalifikowanie do niej wielu działań podejmowanych przez doradców podatkowych i księgowych. Zgodnie z wolą ustawodawcy obowiązek złożenia raportu dotyczy co do zasady każdego przypadku oszczędności podatkowej, m.in. niepowstania zobowiązania podatkowego, obniżenia jego wysokości, a także powstania albo zawyżenia straty podatkowej.

     Wprowadzenie raportowania schematów podatkowych nałożyło szereg obowiązków na tzw. promotorów, korzystających oraz wspomagających. Wśród najważniejszych wymienić należy obowiązek zgłoszenia informacji o schemacie MDR-1 oraz obowiązek złożenia informacji MDR-3. Brak właściwego wypełnienia swoich obowiązków sankcjonowany jest karami administracyjnymi oraz karnoskarbowymi.

     Informacja MDR-3 składana jest tylko i wyłącznie przez tzw. korzystających, którzy dokonywali w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwali wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego. Informacji MDR-3 nie można złożyć przez pełnomocnika, a w przypadku korzystających będących osobami prawnymi podpisywana jest przez wszystkich członków organu zarządzającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Brak wcześniejszego zgłoszenia schematu podatkowego w informacji MDR-1 lub brak otrzymania Numeru Schematu Podatkowego w stosunku do zgłoszonego schematu podatkowego nie zwalnia z obowiązku złożenia informacji MDR-3.

     Szkolenie kierowane jest zarówno do podatników, w tym zwłaszcza księgowych i dyrektorów finansowych, jak i podmiotów świadczących profesjonalną obsługę podatkową (biur rachunkowych) i ma na celu zapoznanie z nowymi obowiązkami oraz omówienie wynikających stąd skutków podatkowych, jak również problematyki wynikającej z obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r. nowych przepisów. W ramach szkolenia przedstawione zostaną procedury postępowania przez promotorów, korzystających oraz wspomagających mające na celu prawidłowe wypełnienie przez nich obowiązków raportowania.

 1. Informacje wstępne.
  • Geneza powstania obowiązku raportowania MDR;
  • Przepisy przejściowe oraz 1 obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych;
  • Zakres przedmiotowy raportowania schematów.
 2. Definicja schematu podatkowego. Kiedy powstaje obowiązek ujawnienia schematu podatkowego?
  • Definicja „schematu podatkowego” i jego rodzaje”;
  • Definicja „uzgodnienia”;
  • Definicja „korzyści podatkowej”;
  • Czy każdy „schemat podatkowy” będzie podlegał zgłoszeniu?
  • Czym są „cechy rozpoznawcze schematu podatkowego”? (definicja ogólnej, szczególnej i inna szczególnej cechy rozpoznawczej)
 3. Zakres podmiotowy obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
  • Kto jest „promotorem” i jakie są jego obowiązki?;
  • Kto jest „korzystającym” i jakie są jego obowiązki?;
  • Kto jest „wspomagającym” i jakie są jego obowiązki?;
 4. Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS przez promotora, korzystającego i wspomagającego.
  • Rodzaje przekazywanych informacji: MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4
  • Czynności raportowania;
  • Termin raportowania;
  • Problematyka tajemnicy zawodowej;
  • Treść raportowanego schematu podatkowego;
 5. Procedura wewnętrzna:
  • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury wewnętrznej
  • Cel posiadania procedury wewnętrznej
 6. Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
  • Odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie;
  • Kary za brak raportowania;

Szkolenie prowadzi:

Marek Zagórski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki. Od ponad 5 lat jest pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych.
Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

22 kwietnia 2020 r. w godz. 10.00-15.00, Gdańsk, Hotel Hanza, ul. Tokarska 6

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł wraz z materiałami. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami. 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej