Kadry, płace, ubezpieczenia – zakład pracy w 2024 roku – praktyczny przegląd zmian. Wykładowca: Anna Stokłosa

Gdańsk, 29 lutego 2024 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejny rok, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach kadrowych, które poprowadzi Pani mecenas Anna Stokłosa. Poniżej program wykładu.

 

 1. KADRY W 2024 r
  1. 05.2024 r.: dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory do wymogów BHP
  2. 03.2024 r. (31.08.2024 r. / 30.09.2024 r.) – legalizacja pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy
  3. 03. 2024 r. – ważność orzeczeń o niepełnosprawności
  4. 07.2024 r. oraz 01.0172024 r. wzrost płacy minimalnej a skutki kadrowe (skutki dla potrąceń z wynagrodzenia, limitów odpraw, dodatków za pracę w porze nocnej
  5. Sygnaliści: procedura zgłoszeń wewnętrznych i ochrona osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa
  6. Ministerialny elektroniczny system do obsługi niektórych umów
  7. Przejrzystość wynagrodzeń w UE – wdrożenie dyrektywy
  8. Skrócony tydzień pracy – projekt zmian (co dalej?)
  9. Wniosek pracownika podlegającego szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy o zabezpieczenie
  10. Zmiany w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych
  11. Zmiana w art. 97 ustawy o służbie cywilnej
  12. Kontrole 2024 r. PIP, RODO, SG
 2. PŁACE W 2024 r.
  1. Dodatek za szczególne warunki pracy
  2. Zwiększenie limitu odliczeń składek na związki zawodowe
  3. 07.2023 r. oraz 01.01.2024 r. wzrost płacy minimalnej – skutki dla potrąceń z wynagrodzenia, limitów odpraw, dodatków za pracę w porze nocnej
 3. UBEZPIECZENIA W 2024 r.
  1. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw – zmianę warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej
  2. Odsetki od nieopłaconych w terminie składek na FEP
  3. Warunki świadczenia pracy przez opiekuna niepełnosprawnego mogli bez ryzyka utraty świadczeń
  4. Zmiany kodów ubezpieczenia
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

TERMIN, MIEJSCE:

29 lutego 2024 r. w godz. 9.30-14.30, Gdańsk, hotel „Scandic”, ul. Podwale Grodzkie 1

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wraz z materiałami w formie drukowanej i elektronicznej wynosi 449 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział wraz z materiałami wynosi 429 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej