Rewolucja w podatkach dochodowych w zakresie cen transferowych 2019 r.

Gdańsk, 4 lipca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

W 2019 r. nastąpiły w polskich podatkach dochodowych rewolucyjne zmiany dotyczące definiowania podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych oraz informacyjnych w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian i wskazania przykładów właściwego postępowania.

 

 

 1. Kogo przepisy podatkowe uznają za podmioty powiązane od 2019 r.?
  1. Jakie podmioty są uznawane za powiązane po zmianach od dnia 1 stycznia 2019 r.
  2. Jakie podmioty stosują dotychczasowe definicje a w jakich przypadkach należy stosować definicje nowe?
 2. Zasada ceny rynkowej.
  1. Warunki ustalania cen transferowych.
  2. Weryfikacja cen transferowych.
  3. Korekta cen transferowych.
  4. Transakcje kontrolowane stanowiące usługi o niskiej wartości dodanej.
  5. Transakcje kontrolowane dotyczące pożyczek.
 3. Czy będąc podmiotem powiązanym masz obowiązek za 2018 r. sporządzać dokumentację podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi?
  1. Jakie warunki należy spełnić, aby nie być obowiązanym do sporządzania dokumentacji według przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.?
  2. Nowe zakresy dokumentacji (dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa).
  3. Kto obowiązany jest do zawarcia w dokumentacji podatkowej analizy porównawczej danych transakcyjnych w 2019 r.?
  4. Czy do transakcji zrealizowanych w 2018 r. stosować nowe czy dotychczasowe przepisy?
 4. Nowe obowiązki informacyjne i deklaracyjne w zakresie cen transferowych
  1. Składanie oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
  2. Przedstawianie i sporządzanie dokumentacji cen transferowych na żądanie organów podatkowych.
  3. Nowe informacje o cenach transferowych przekazywane Szefowi KAS.
 5. Przegląd nowych licznych aktów wykonawczych w zakresie cen transferowych wprowadzonych na 2019 r.
 6. Kontrole podmiotów powiązanych w 2019 r.
  1. Jakie są priorytety kontroli podmiotów powiązanych?
  2. Kto i na jakich zasadach podlega kontroli?

Szkolenie prowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

4 lipca 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Gdańsk, hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej