Podatek VAT 2024 – opodatkowanie opłaty plastikowej, płatności transgraniczne, zmiany w JPK, czasowe obniżenie stawek VAT, skład VAT, przygotowanie do Krajowego Systemu e-Faktur

Gliwice, 11 marca 2024 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Rok 2024 zaskoczył odroczeniem terminu wejścia Krajowego Systemu e-faktur, nie oznacza to jednak, że należy zaprzestać przygotowań do wdrożenia KSEf w firmach. Ponadto są nowe wątpliwości donośnie zastosowania VAT przy tzw. opłacie plastikowej, wszedł nowy obowiązek ewidencjonowania odbiorców płatności transgranicznych. Wdrażane są ponadto zmiany wprowadzone przepisami wcześniej – takie jak zmiany w WIS, grupy VAT i JPK.

 1. Dyrektywa SUP – konsekwencje podatkowe opłaty plastikowej
 2. Ewidencja odbiorców płatności transgranicznych
 3. Zmiany w zakresie zwolnień – kasy rejestrujące
 4. Zmiany w WIS
 5. Zmiany w JPK od 1 stycznia 2024 r.
 6. Grupa VAT – nowe przepisy i objaśnienia
 7. VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszła rewolucja w VAT w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych.
 8. Czasowe obniżenie stawek VAT dla produktów spożywczych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i innych towarów:
  • na jaki czas obniżono stawki VAT? Co jeśli zakup towaru został dokonany wg wyższej stawki VAT?
  • jakie towary objęto obniżonymi stawkami VAT: tj. 0%, 5% oraz 8%?
  • jakie dodatkowe obowiązki informacyjne nałożono na podmioty korzystające z ww. stawek obniżonych?
 9. Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT, kiedy można zastosować preferencyjne opodatkowanie wg 0% stawki podatku VAT.
 10. Skład VAT – konsultacje MF
 11. Pakiet SLIM VAT 3:
  • podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
  • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
  • przepisy dotyczące WDT;
  • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
  • podniesienie z 500 zł do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że proporcja ta rzeczywiście przekroczyła 98%);
  • brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej;
  • dodanie nowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora;
  • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych);
  • obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15% sankcji do 5%;
  • wprowadzenie możliwości odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe;
  • określenie zasad korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy na moment jej składania podatnik nie korzysta już z tej procedury;
  • umożliwienie przelewania VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT;
  • nowe rodzaje należności publicznoprawnych, które można opłacić środkami z rachunku VAT (np. podatek od sprzedaży detalicznej lub podatek tonażowy);
 12. Krajowy System e-faktur (KSeF):
  • techniczne aspekty stosowania e-faktur
  • pola faktury ustrukturyzowanej (około 300 pozycji!)
  • błędy przy wystawianiu e-faktur
  • korzyści związane z wejściem w KSeF
 13. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

 

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Prezes Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

11 marca 2024 r. godz. 10.00, Gliwice, Hotel Qubus, ul. Dworcowa 27

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 379 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 329 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej