VAT: 1 kwietnia 2020 r. - trzy nowelizacje ustawy VAT, w tym nowe zasady fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania, zmiany stawek obniżonych (0%, 5%, i 8%) oraz wdrożenie dyrektywy 112/2006/WE

Gorzów Wlkp, 22 kwietnia 2020 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie aż trzy nowelizacje ustawy o VAT. Dwie z nich zostały uchwalone jeszcze w zeszłym roku, trzecia jest obecnie przyjęta przez Sejm. Zmiany te mają wielopłaszczyznowy charakter, przebudowując zwłaszcza zasady fakturowania stawek podatku (0%, 5%,8%), ewidencjonowania oraz deklarowania tego podatku. Odrębnym zagadnieniem jest implementacja znowelizowanej dyrektywy 112/2006 dotycząca w szczególności nowej koncepcji tzw. magazynów call of stock. Zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb prowadzenia tych magazynów reguluje znowelizowane rozporządzenie Rady UE nr 282, które jest stosowane bezpośrednio. Należy również odnotować, że z mocą wsteczną - od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegają istotnym zmianom skutki podatkowe braku zapłaty za nabyte towary i usługi na rachunek bankowy podany na tzw. białej liście. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wchodzą również w życie przepisy wykonawcze do wszystkich nowelizacji oraz nowa struktura logiczna dokumentu zastępującego deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K, którą zastępują struktury logiczne, obejmujące zarówno deklaracje jak i nową ewidencję prowadzoną przez podatników VAT.
 2. Nowy zakres przedmiotowy ewidencji prowadzonej przez podatników VAT: wielokrotne zwiększenie ilości danych gromadzonych w tej ewidencji oraz raportowanych do Urzędów Skarbowych.
 3. Podatnicy obowiązani do wdrożenia nowych zasad ewidencjonowania i deklarowania podatku z dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz z dniem 1 lipca 2020 r.
 4. Nowe sankcje za wadliwe raportowanie ewidencji wraz z informacjami tworzącymi deklaracje podatkowe.
 5. Czy wobec formalnego braku deklaracji podatkowych (brak obowiązującego wzoru będącego przepisem prawa), podatnik lub osoby reprezentujące podatnika mogą podlegać odpowiedzialności karno-skarbowej?
 6. Nowy zakres zastosowania stawek obniżonych: 0%, 5% i 8% na towary w związku ze zmianą ich identyfikacji w PKWiU na CN („matryca stawek”).
 7. Nowe załączniki do ustawy nr 3, 10 i 12 do -ustawy o VAT : najważniejsze podwyżki i obniżki stawek podatkowych.
 8. Zmiana w zakresie zastosowania stawek obniżonych (5% i 8%) na usługi związane z wyżywieniem; objęcie części posiłków stawką 23%.
 9. Wykorzystanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dla potrzeb nowej identyfikacji towarów i usług oraz zakresu zastosowania stawek obniżonych.
 10. Rozszerzenie listy wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „białej liście”: wyłączenie wydatków będących importem usług, WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem.
 11. Wydłużenie do 7 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy”.
 12. Nowe zasady fakturowania krajowych i transgranicznych dostaw łańcuchowych; implementacja zmienionej dyrektywy nr 112/2006
 13. Likwidacja obowiązujących dotychczas zasad rozliczania tzw. magazynów konsygnacyjnych które zastępują wspólnotowe rozwiązania będące implementacją zmienionej dyrektywy nr 112/2006 (call of stock).
 14. Wspólnotowe zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb magazynów call of stock.
 15. Dokumenty niezbędne dla zastosowania stawki 0% w dostawie wielowspólnotowej towarów: art. 45a Rozporządzenia Rady 282 oraz przepisy art. 42 znowelizowanej ustawy o VAT. W jaki sposób dokumentować te czynności?
 16. Korekta „in minus” albo „in plus” dochodu w rachunku narastającym z tytułu braku zapłaty w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności – kwiecień 2021 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

22 kwietnia 2020 r. w godz. 9.30-14.00, Gorzów Wlkp., hotel Fado, aleja Konstytucji 3 Maja 12

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej