Podatek od towarów i usług w 2021 roku: nowelizacje przepisów, projektowane zmiany i przegląd istotnego orzecznictwa

Inowrocław, 27 października 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Stan epidemii oznacza zawieszenie wielu istotnych sfer życia, jednak należy pamiętać, że nie oznacza on braku zmian w przepisach podatkowych. Co uległo zmianie, a jakie nowelizacje są planowane? W trakcie niniejszego szkolenia zostaną omówione najistotniejsze zmiany w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczące m.in. sporządzania JPK_VAT, pakietów „SLIM VAT”, czy też tzw. pakietu VAT e-commerce. Należy również mieć na uwadze aktualne orzecznictwo, zwłaszcza TSUE, które wielokrotnie wyznacza kierunek zmian w ustawodawstwie. W trakcie przedmiotowego szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur – co będzie oznaczać dla podatników? Czy każdy będzie miał obowiązek zmienić procedurę wystawiania faktur? Jakie korzyścią mają płynąć dla podatników z korzystania z tego systemu?
 2. Istota faktury ustrukturyzowanej.
 3. Nowelizacja przepisów dotyczących wystawiania faktur (możliwość wcześniejszego wystawienia faktury) i faktur korygujących.
 4. JPK_VAT – zmiany, które wprowadzono do przepisów wykonawczych z dniem
  1 lipca 2021 r.
 5. „SLIM VAT” – pakiet przepisów dotyczących m.in.:
  • rozliczania faktur korygujących;
  • stawki 0% w eksporcie;
  • podatku naliczonego od usług noclegowych;
  • stosowania MPP.
 6. „SLIM VAT 2” – kolejne „ułatwienia” dla podatników, w tym m.in.:
  • zmiany w „uldze na złe długi”;
  • „uzupełnienie” przepisów dotyczących określania transakcji „ruchomej’ w dostawach łańcuchowych;
  • rezygnacja ze zwolnienia z VAT w przypadku dostawy budynków poprzez złożenie oświadczenia w akcie notarialnym;
  • samochody osobowe i VAT-26 – nowe terminy na złożenie informacji;
  • zmiana w zakresie okresów rozliczeniowych, w których możliwe jest odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji;
  • rozszerzenie katalogu płatności dokonywanych bezpośrednio z rachunku VAT.
 7. Grupy VAT – nowy rodzaj podatników: opodatkowanie, prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji.
 8. Opcja opodatkowania usług finansowych (rezygnacja ze zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników).
 9. Usunięcie z przepisów ustawy „sprzedaży z terytorium kraju” i „sprzedaży na terytorium kraju”.
 10. Nowe definicje „sprzedaży na odległość towarów importowanych” i „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” oraz sposoby ich rozliczania.
 11. Likwidacja procedury MOSS i wprowadzenie nowych procedur OSS i IOSS oraz szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów.
 12. Nowe wzory deklaracji i zgłoszeń związanych ze stosowaniem procedur szczególnych.
 13. Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
 14. Zmiany w zwolnieniu z VAT importowanych towarów doręczanych w przesyłkach.
 15. Istotne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych, dot. m.in.:
  • dodatkowego zobowiązania podatkowego;
  • podatku naliczonego od WNT;
  • opodatkowania posiłków na wynos.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

Szkolenie prowadzi:

Maciej Jendraszczyk – doradca podatkowy, Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”

TERMIN, MIEJSCE:

27 października 2021 r. w godz. 10.00-14.30, Inowrocław, Hotel Focus ul. Solankowa 17

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 229 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej