Nowe obowiązki podatników VAT: MDR-3 składany wraz z deklaracją VAT-7 oraz zmiany związane z „białą listą” podatników oraz wprowadzeniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Jaworzno, 1 października 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Od stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami, w sytuacji gdy podatnik wykonuje w danym okresie rozliczeniowym czynności będące elementem schematu podatkowego lub uzyskuje wynikające z niego korzyści podatkowe, zobowiązany jest do złożenia do Szefa KAS informacji o schemacie podatkowym (formularz MDR-3) w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej danego podatku, czyli wraz z deklaracjami VAT-7. Jest to jego drugi (niezależny) obowiązek po przekazaniu informacji o schemacie podatkowym na formularzu MDR-1. To sam podatnik musi informować o korzyściach, jakie w związku z wdrożonymi schematami osiągnął. Musi to przy tym zrobić w terminie złożenia deklaracji.

     Ponadto z dniem 1 września 2019 r. nastąpią zmiany w podatku od towarów i usług. Od tego dnia zacznie działać specjalny rejestr podatników podatku od towarów i usług, tzw. "biała lista" podatników. Znajdą się tam numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. Wprowadzony zostanie także mechanizm podzielonej płatności, który będzie obowiązywał tylko w transakcjach między przedsiębiorcami przy kwotach większych niż 15 tys. zł brutto. Nabywcy będą musieli przelewać kwotę netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwotę podatku na specjalny rachunek VAT. Rozwiązanie będzie dotyczyć określonych sektorów, które zasadniczo są dziś objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

     Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie obowiązków dotyczących przekazywanej organom podatkowym - wraz z deklaracjami - informacji MDR-3, w przypadku gdy podatnik uzyskuje korzyści w związku ze stosowaniem tzw. schematów podatkowych. Przedstawione zostaną także konsekwencje związane z wprowadzeniem "białej listy" podatników oraz mechanizmu podzielonej płatności.

 

Program szkolenia:

I. Nowa informacja MDR-3 składana wraz z deklaracją VAT-7:

 1. Nowa informacja MDR-3 składana wraz z deklaracjami podatkowymi,
 2. Zasady deklarowania w związku z wejściem w życie obowiązku raportowania,
 3. Kogo obejmują obowiązki informacje?
 4. Kiedy wraz z deklaracją składa się MDR-3?
 5. Co w sytuacji, gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w więcej niż jednym podatku, które rozliczane są w różnych okresach rozliczeniowych (np. CIT i VAT),
 6. Praktyczne sposoby wypełnienia informacji MDR-3 - Co powinna zawierać informacja? Kto podpisuje MDR-3?
 7. Sankcje z tytułu braku lub nieprawidłowego raportowania.

II. Zmiany związane z "białą listą" podatników:

 1. Wykaz podatników VAT czynnych,
 2. Publikacja numerów rachunków bankowych podatników,
 3. Lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT,
 4. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze - co z kontami spersonalizowanymi w przypadku zakupów elektryczności, wody i gazu?
 5. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości dostawcy w razie zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze,
 6. Wejście w życie i przepisy przejściowe.

III. Mechanizm podzielonej płatności.

 1. Uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
 2. Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
 3. Co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 4. Kiedy nabywca (usługobiorca) musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
 5. Kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku?
 6. Jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?

IV. Pozostałe zmiany.

 1. Nowa deklaracja VAT-7 i VAT-7k oraz zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK,
 2. Zasady ewidencjonowania i deklarowania towarów i usług - sprzedaż za bony jednego przeznaczenia.

Szkolenie prowadzi:

Sebastian Kopacz - Konsultant podatkowy, pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Oddziału Śląskiego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Instytutem Studiów Podatkowych. Do jego obowiązków należy obsługa sporów podatkowych oraz bieżące doradztwo. Autor artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych).

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

1 października 2019 r. godz. 10.00-14:30, Jaworzno, Hotel Pańska Góra, ul. Krakowska 1

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej