Pracownicze plany kapitałowe

Kalisz, 16 listopada 2020 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym pracowniczych planów kapitałowych, które uwzględnia zmiany wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową (stosowanie prawa zamówień publicznych, nowy terminarz zawierania umów  zarządzanie i prowadzenie PPK). Szkolenie ma wymiar praktyczny i opiera się na wzorach dokumentów, praktycznych wyjaśnieniach oraz wyliczeniach. Szczególny nacisk położony jest na omówienie zakresu terminarza realizacji obowiązków informacyjnych pracodawcy (wzory).

Poniżej prezentujemy program wykładu.

 

 1. Podmiot zatrudniający a PPK
  1. Terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia
  2. Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
  3. Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
   1. podmiot zatrudniający posiadający związki zawodowe
   2. podmiot zatrudniający nieposiadający związków zawodowych
   3. regulamin wyboru reprezentacji pracowników - wzór
  4. Zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK
   1. wpłata podstawowa
   2. wpłata dodatkowa
   3. technika odprowadzania wpłat
  5. Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS
  6. Obowiązki informacyjne i administracyjne podmiotu zatrudniającego
  7. Umowy PPK
   1. umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty, wzór przykładowej umowy
   2. umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot, wzór przykładowej umowy
  8. Odpowiedzialność karna pracodawcy
 2. Osoba zatrudniona a PPK
  1. Obligatoryjne uczestnictwo w PPK
  2. Wystąpienie z PPK
  3. Zasady dysponowania środkami PPK
   1. przed 60 rokiem życia
   2. po 60 roku życia
   3. sytuacja osobista osoby zatrudnionej a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa, sfinansowanie wkładu własnego kredytu)
   4. sytuacja zawodowa osoby zatrudnionej a PPK – zmiana podmiotu zatrudniającego
  4. jednoczesne uczestnictwo w kilku programach
  5. okres zatrudnienia a uczestnictwo w PPK
   1. jak liczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia
   2. termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 3. Środki PPK
  1. Rodzaje i wysokość wpłat
  2. Składka powitalna i dopłata roczna z budżetu państwa
  3. Opodatkowanie wpłat i wypłat PPK;
  4. PPK a KUP
  5. Składki PPK a zasiłki i urlopy (chorobowy, macierzyński, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny)bezpłatnego
  6. Koszty zarządzania PPK – limity
  7. Zasady inwestowania
  8. Nadzór nad PPK
  9. Odpowiedzialność karna
 4. PPK – podsumowanie
  1. cele i korzyści dla pracownika i pracodawcy
  2. ewidencja PPK
  3. Portal PPK
  4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki
  5. Wybór instytucji finansowej w trybie zamówień publicznych – zmiana w Tarczy 4.0.

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

TERMIN, MIEJSCE:

16 listopada 2020 r. w godz. 10.00–14.30, Kalisz, hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 329 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 229 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej