Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – wrzesień i listopad 2019 r. oraz styczeń i kwiecień 2020 r.

Kalisz, 17 grudnia 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Niniejszym pragniemy zaprosić na szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług.

     Szkolenie to stanowi odpowiedź na dość intensywne w ostatnim czasie działania ustawodawcy, które są skutkiem zarówno implementacji dyrektyw unijnych, jak i nieustającej próby uszczelnienia systemu (nierzadko kosztem uczciwych podatników). Szkolenie dotyczy zarówno zmian, które już weszły w życie, a także tych zmian, które obecnie pozostają na etapie projektowania aktów prawnych i konsultowania ich skutków, jednakże warto wcześniej zapoznać się z ich założeniami, aby lepiej przygotować się na ich wdrożenie w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

     Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu split payment, utworzenia tzw. „białej listy” podatników VAT, wprowadzenia kas online oraz likwidacji obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w dotychczasowej formie i wprowadzenia JPK_VDEK. Powyższe zmiany, a także szereg innych, niewątpliwie przyczynią się do diametralnej zmiany nie tylko w zakresie sposobu opodatkowania transakcji, ale także innych obowiązków ciążących na niemal każdym podatniku.

     W związku z powyższym pragniemy zachęcić do udziału w szkoleniu, w ramach którego omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 

 1. Obligatoryjny split payment:
  • czy wszyscy będą musieli stosować mechanizm podzielonej płatności?;
  • zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności nabywcy (likwidacja załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o podatku od towarów i usług) jako konsekwencje wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
  • obowiązki sprzedawców i nabywców w zakresie obligatoryjnego split payment oraz konsekwencje niewywiązania się z nich.
 2. Konsekwencje dokonania zapłaty za fakturę na rachunek inny niż wskazany w „białym rejestrze podatników VAT”.
 3. Likwidacja obowiązku składania VAT-7 i VAT-7K i wprowadzenie JPK_VDEK.
 4. Kary za błędy w nowym JPK – kiedy będzie można ich uniknąć?
 5. Kasy online – najważniejsze założenia ustawy z dnia 15 marca 2019 r. oraz aktów wykonawczych.
 6. Zmiany w zakresie warunków stosowania stawki 0% przy WDT.
 7. Wprowadzenie procedury magazynu typu „call-off stock” w miejsce dotychczasowych magazynów konsygnacyjnych – najważniejsze założenia projektowanych regulacji w tym zakresie.
 8. Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT – kiedy w końcu powrócimy do stosowania „normalnych” stawek VAT? Jak opodatkować dostawę towarów i świadczenie usług wykonywane w okresie zmiany stawek?
 9. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-13, VAT-22, VAT-23 i deklaracji importowej (VAT-IM). Likwidacja załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
 10. Ograniczenia w możliwości składania ponownej korekty po zakończeniu kontroli celno-skarbowej.
 11. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w świetle wyroku TSUE.
 12. Wystawianie faktury do paragonu z NIP-em.
 13. Nowa matryca stawek VAT.
 14. Wiążąca informacja stawkowa – czym jest i czym różni się od interpretacji indywidualnej?
 15. Ważne wyroki TSUE dotyczące podatku od towarów i usług:
  • odbiór robót budowlanych a powstanie obowiązku podatkowego;
  • leasing zwrotny a odliczenie podatku naliczonego;
  • odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych.

Szkolenie prowadzi:

Maciej Jendraszczyk – doradca podatkowy, Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

17 grudnia 2019 r. w godz. 9.00-13.30, Kalisz, hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej