Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników od 2019 r.

Kalisz, 27 czerwca 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules) wynika z unijnych przepisów (tzw. dyrektywa MDR). Schemat podatkowy może być pewnym rozwiązaniem intelektualnym, wypracowanym w oparciu o znajomość przepisów prawa podatkowego i praktykę jego stosowania. Ta niezwykle szeroka definicja legalna umożliwia zakwalifikowanie do niej wielu działań podejmowanych przez doradców podatkowych adwokatów, radców prawnych, księgowych wykonywanych na rzecz klientów. Zgodnie z wolą ustawodawcy obowiązek złożenia raportu będzie dotyczył co do zasady każdego przypadku oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej.

Szkolenie kierowane jest zarówno do podatników, w tym zwłaszcza księgowych i dyrektorów finansowych, jak i podmiotów świadczących profesjonalną obsługę podatkową (biur rachunkowych) i ma na celu zapoznanie z nowymi obowiązkami oraz omówienie wynikających stąd skutków podatkowych, w tym nowych praw i obowiązków, jakie ciążą na podatnikach od dnia 1 stycznia 2019 r.

 1.  
 • Podstawy prawne raportowania.
 1. transpozycja dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych
 2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) wprowadzająca nowy obowiązek
 • Definicja schematu podatkowego. Kiedy powstaje obowiązek ujawnienia schematu podatkowego?
 1. Praktyczne przykłady zastosowania „schematów podatkowych”;
 2. Czy każdy „schemat podatkowy” będzie podlegał zgłoszeniu?
 3. Definicja „uzgodnienia”;
 4. Definicja „korzyści podatkowej”;
 • Zakres podmiotowy obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 1. Definicja „promotora”;
 2. Definicja „korzystającego”;
 3. Definicja „wspomagającego”;
 • Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS.
 1. Czynności raportowania;
 2. Termin raportowania;
 3. Problematyka tajemnicy zawodowej promotora;
 4. Treść raportowanego schematu podatkowego;
 • Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
 1. Odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie;
 2. Kary za brak raportowania;
 • Szczegółowe omówienie okresów z które należy raportować schematy podatkowe.

 

Szkolenie prowadzi:

Marek Zagórki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki. Od ponad 5 lat jest pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych.

Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.

TERMIN, MIEJSCE:

27 czerwca 2019 r. w godz. 10.00-14.30, Kalisz, hotel Calisia ul. Nowy Świat 1-3

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 0618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej