Samochód w działalności gospodarczej w 2019 – VAT, CIT i PIT – kiedy zaliczamy całość wydatków w ciężar kosztów a kiedy tylko cześć?

Kalisz, 4 kwietnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie obowiązków dotyczących deklarowania i rozliczania podatków związanych ze stosowaniem w działalności gospodarczej samochodów osobowych z uwzględnieniem zmian podatkowych wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2019 r. w zakresie leasingu, amortyzacji i kosztów uzyskania przychodów. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze podatkowe kwestie związane z ponoszeniem wydatków związanych z nabycia, eksploatacją i odpłatnym zbyciem samochodów osobowych w toku działalności gospodarczej w podatku od towarów i usług, a także zagadnienia dotyczące rozpoznawania przychodów i kosztów ponoszonych w tym zakresie w podatku dochodowym od osób prawnych.

     W związku z powyższym pragniemy zachęcić do udziału w szkoleniu, w ramach którego omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 

Podatek VAT – kiedy odliczenie całości, a kiedy 50% podatku naliczonego?

 1. Definicje pojazdów samochodowych – Jaka jest definicja samochodu osobowego w przepisach podatkowych i czym się różni od definicji samochodu osobowego w prawie o ruchu drogowym?
 2. Pełne odliczenie kwoty podatku (100%):
  1. kryterium wykorzystania pojazdu do działalności gospodarczej jako wymóg pełnego odliczenia podatku,
  2. kategorie pojazdów z pełnym odliczeniem – obiektywne cechy konstrukcyjne pojazdu decydujące o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz pojazdy specjalne,
  3. obowiązki dokumentacyjne w zakresie badań technicznych pojazdu oraz spełniania warunków do uznania za pojazdy specjalne – Które samochody wymagają zaświadczenia, że są samochodami ciężarowymi oraz czy trzeba mieć osobne zaświadczenia dla celów podatku dochodowego i dla podatku od towarów i usług?
  4. sposób dokumentowania wykorzystywania pojazdu tylko w działalności gospodarczej (ewidencja przebiegu pojazdu, regulaminy wewnętrzne, postanowienia umów z pracownikami) – Kiedy przy wynajęciu samochodu nie trzeba mieć ewidencji przebiegu pojazdu? Co w przypadku udostępnienia wynajmowanego samochodu własnemu pracownikowi?
  5. zgłoszenie pojazdu organom podatkowym – Jaka jest definicja pierwszego wydatku? Jak zgłaszać pierwsze wydatki poniesione na samochód zgłaszany na VAT-26 przed odbiorem samochodu? Czy trzeba wykreślać samochody z VAT-26 po ich sprzedaży?
 3. Ograniczone prawo odliczenia podatku (50%):
  1. ograniczone prawa do odliczenia kwoty podatku jako zasada generalna – Czy należy rozliczać podatek należny do nieodpłatnego wykorzystania na cele prywatne samochodów wykorzystywanych w sposób mieszany?
  2. czynności uznawane za wykorzystywanie samochodu służbowego do celów służbowych oraz celów prywatnych,
  3. warunki udostępniania oraz dokumentowania wykorzystania samochodów służbowych przez pracowników do ich celów prywatnych,
  4. odliczanie kwoty podatku od paliwa, naprawy, zakupu części zamiennych,
 4. opodatkowanie transakcji zbycia samochodu – Kiedy sprzedaż samochodu może korzystać z opodatkowania w procedurze VAT-marża?

 

Podatek CIT i PIT – kiedy zaliczamy wydatki w ciężar kosztów a kiedy tylko cześć?

 1. Odliczenie 50% podatku naliczonego dla potrzeb VAT a limit 75% kosztów uzyskania przychodu – Czy nieodliczony VAT (50%) podlega zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów?
 2. Ograniczenia kosztów uzyskania przychodu związane z tytułem prawnym będącym podstawą wykorzystania samochodu w działalności – zakup, leasing, najem, dzierżawa – Jak dotychczas wyglądały ograniczenia przy korzystaniu z samochodów w oparciu o umowę najmu i leasingu?
 3. Wydatki na samochody zaliczone do środków trwałych jako koszty uzyskania przychodu, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodów – Jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych po 1 stycznia 2019 r. od samochodu osobowego o wartości powyżej równowartości 20 tys. euro oraz powyżej 150 tysięcy złotych? Jak ustalać wartość samochodu osobowego będącego podstawą odpisów amortyzacyjnych?
 4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niebędących własnością podatnika,
 5. Nowe limity zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu – 20% i 75%,
 6. Wykorzystanie pojazdów służbowych do celów prywatnych,
 7. Wykorzystanie pojazdów prywatnych w działalności gospodarczej – limit 20%,
 8. Limity kosztów z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie samochodów osobowych – ubezpieczenie samochodów osobowych (OC, AC, NNW, GAAP),
 9. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu związanych z używaniem samochodu osobowego w działalności gospodarczej,
 10. Koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego.

Szkolenie prowadzi:

Sebastian Kopacz - Konsultant podatkowy, pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Oddziału Śląskiego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, słuchacz Podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Instytutem Studiów Podatkowych. Do jego obowiązków należy obsługa sporów podatkowych oraz bieżące doradztwo. Autor artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych).

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

4 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-14.30, Kalisz, hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 0618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej