Regulaminy, procedury i obwieszczenia w zakładzie pracy – kluczowe dokumenty na edytowalnych wzorach dokumentów

Kalisz, 7 października 2024 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Prawidłowe ułożenia procesu pracy minimalizuje ryzyko ewentualnych grzywien Państwowej Inspekcji Pracy, roszczeń pracowniczych dochodzonych przed sądem pracy oraz pozwala zoptymalizować koszty. Intensywny warsztat na wzorach dokumentów, który rozwieje wszelkie wątpliwości w zakresie procedur, polityk i regulaminów niezbędnych w każdym zakładzie pracy. Warsztat uwzględnia komplet zaktualizowanych po zmianach w 2023 r. wzorów dokumentów. Szkolenie dedykowane pracodawcom zatrudniającym zarówno do jak i co najmniej 50 pracowników.

 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych (Ustawa o ochronie sygnalistów)
  1. podmioty obowiązane wprowadzić procedurę
  2. termin wdrożenia
  3. treści obligatoryjne i fakultatywne
  4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – wzory kluczowych zapisów
 2. Regulamin pracy
  1. dla pracodawców bez regulaminu pracy: obwieszczenie o czasie pracy / informacja o warunkach zatrudnienia
  2. treści obligatoryjne
  3. treści fakultatywne
  4. czas pracy w regulaminie pracy – jakie zapisy wprowadzić, aby zoptymalizować koszty
  5. wypłata wynagrodzenia – jak sformułować zapis o miejscu, czasie wypłaty w przypadku wypłat bezgotówkowych
  6. podniesienie limitu godzin nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy
  7. procedura wprowadzenia regulaminu pracy / zmiany do regulaminu pracy – krok po kroku
  8. regulamin pracy – wzór dokumentu
 3. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
  1. polecenie pracy w godzinach nadliczbowych (pisemne, ustne, dorozumiane)
  2. ewidencjonowanie pracy w godzinach nadliczbowych
  3. jak „ukryć” godziny nadliczbowe?
  4. zasady pracy w godzinach nadliczbowych – wzór dokumentu
  5. dokumenty dodatkowe
   • wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowych
 4. Obwieszczenie o monitoringu w zakładzie pracy
  1. monitoring wizyjny, poczty elektronicznej, bilingów rozmów, lokalizacyjny
  2. cel, zakres i sposób prowadzenia monitoringu
  3. wprowadzenie monitoringu do zakładu pracy – krok po kroku
  4. obwieszczenie o monitoringu – wzór dokumentu
 5. Obwieszczenie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości / środków działających podobnie do alkoholu
  1. cel wprowadzenia kontroli trzeźwości
  2. częstotliwość kontroli trzeźwości
  3. grupa / grupy pracowników podlegające kontroli
  4. kontrola trzeźwości a RODO
  5. wprowadzenie kontroli trzeźwości krok po kroku
  6. obwieszczenie o kontroli trzeźwości (w tym dla zleceniobiorców) – wzór dokumentu
  7. dokumenty dodatkowe
   • informacja o wyniku kontroli do wpięcia do akt osobowych
 6. Zachowanie poufności w zakładzie pracy i zakaz konkurencji
  1. tajemnica przedsiębiorstwa -definicja
  2. konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  3. zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
  4. zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia
  5. zasady kalkulacji odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji – warsztat wyliczeniowy
  6. umowa o zachowaniu poufności – wzór
  7. umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia – wzór dokumentu
  8. umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia – wzór dokumentu
 7. Porozumienie / Regulamin pracy zdalnej
  1. wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy
  2. treści obligatoryjne i fakultatywne porozumienia
  3. wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
  4. Porozumienie (Regulamin) pracy zdalnej – wzór dokumentu
  5. Pozostałe dokumenty
   • oświadczenia przed dopuszczeniem do pracy zdalnej – wzór dokumentu
   • wniosek o pracę zdalną – wzór dokumentu
   • aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia – – wzór dokumentu
 8. Polityka szkoleniowa
  1. szkolenia obligatoryjne wynikające z przepisów prawa
  2. podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy i za formalną zgodą pracodawcy
  3. podnoszenie kwalifikacji za wiedzą pracodawcy
  4. urlop szkoleniowy
  5. szkolenia a czas pracy
  6. Polityka szkoleniowa – wzór dokumentu
 9. Procedura awansu – wzór dokumentu
 10. Polityka ochrony danych osobowych
  1. treści
  2. wdrożenie Polityki ochrony danych osobowych krok po kroku
  3. Polityka ochrony danych osobowych – wzór dokumentu
  4. Pozostałe dokumenty
   • upoważnienie do przetwarzania danych
   • klauzula informacyjna (pracownik / osoba ubiegająca się o zatrudnienie)
   • rejestr czynności przetwarzania
   • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 11. Regulamin wynagradzania
  1. wdrożenie regulaminy (zmiany do regulaminu – krok po kroku
  2. treści obligatoryjne i fakultatywne
  3. Regulamin wynagradzania – wzór dokumentu
 12. Regulamin ZFŚS
  1. obowiązek wprowadzenia Regulaminu ZFŚS
  2. osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚŚ
  3. działalność socjalna a kryterium socjalne
  4. Regulamin ZFŚS wraz z planem – wzór dokumentu
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

TERMIN, MIEJSCE:

7 października 2024 r. w godz. 10.00-14.30, Kalisz, hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3.

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 379 zł i 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 339 zł i 83 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej