Transakcje transgraniczne 2019

Katowice, 17 lipca 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawione zostaną zasady rozliczania obrotu towarowego i usługowego z zagranicą w zakresie VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach i praktyce stosowania prawa w latach 2018-2019 a także planowane dalsze zmiany systemu podatkowego.

 

  1. Weryfikacja kontrahentów i transakcji – nowe wytyczne Ministerstwa Finansów oraz najnowsze orzecznictwo
  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - warunki podmiotowe i przedmiotowe uznania za WDT, warunki zastosowania stawki VAT 0%, bezpieczne i prawidłowe dokumentowanie WDT – rola faktury i dokumentów towarzyszących (listy przewozowe CMR, itp.), czy neutralizacja CMR jest nielegalna, prawidłowa treść oświadczenia odbiorcy o otrzymaniu towaru, ryzykowne transakcje na warunkach EXW, moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT – moment dostawy towaru, zaliczki w WDT, różnice pomiędzy dostawą towarów wraz z montażem a WDT, nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE, przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, magazynowanie usługi w toku), opóźnienia w wywozie a prawo do stawki 0% – brak ciągłości w dostawie powodem utraty prawa do 0%, WDT jako element karuzeli podatkowych – pułapki zastawiane przez nierzetelnych podatników, rola informacji podsumowujących w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
  3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - warunki podmiotowe i przedmiotowe, czy i kiedy nabycie towarów od dostawcy z polskim NIP może stanowić WNT, czy nabycie towarów od dostawcy unijnego to zawsze WNT, moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – rola faktury (wystawienie przed i po dostawie), moment dostawy towaru (wpływ Incoterms), otrzymanie zaliczki, opóźnione wystawienie i otrzymanie faktury – skutki po stronie odbiorcy, zasady odliczania podatku dla WNT, nabycie towarów wraz z montażem a WNT, nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów.
  4. Eksport towarów - definicja eksportu towarów w ustawie o VAT warunki przedmiotowe i podmiotowe, eksport pośredni i bezpośredni, warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów, przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, magazynowanie usługi w toku), opóźnienia w wywozie a prawo do stawki 0%, moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów, zaliczka na eksport a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego, transakcje eksportowe jako element karuzeli podatkowej – jak nie dać się wkręcić w karuzele podatkową na co zwracać szczególną uwagę – dochowanie należytej staranności, ciężar dowodu, czy miejsce faktycznego przekroczenia granicy (inne niż deklarowane) ma znaczenie dla celów podatkowych, eksport towarów objętych procedurą celną wywozu w innym państwie, przypadki fałszowania dokumentów celnych (numer MRS) zgłoszenie eksportu w ramach procedury uproszczonej.
  5. Import towarów - pojęcie importu towarów, podatnik VAT z tytułu importu towarów, obowiązek podatkowy w imporcie towarów, podstawa opodatkowania, procedura uproszczona rozliczania importu towarów.
  6. Transakcje łańcuchowe - jak prawidłowo rozpoznać miejsce dostawy, miejsce opodatkowania transakcji, zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych komu przypisać organizację transportu, transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach, sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT- moment powstania obowiązku podatkowego, zasady fakturowania, najnowsze istotne orzecznictwo TSUE w zakresie transakcji łańcuchowych oraz interpretacje przepisów prawa podatkowego.
  7. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe - warunki zastosowania i dokumentowanie, kiedy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową transakcją trójstronną, transakcje trójstronne a konieczność zarejestrowania w innych krajach, dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.
  8. Opodatkowanie międzynarodowego obrotu usługowego - określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki, transakcje usługowe bezwzględnie opodatkowane w miejscu faktycznego świadczenia – związane z nieruchomościami, hotelowe, restauracyjne – odmienne miejsce świadczenia usług, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady prze­liczania kursów, brak faktury a obowiązek wykazania importu usług, odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług, import usług a konieczność rejestracji VAT-UE, wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.
  9. Przewidywane zmiany w Dyrektywie.

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).

TERMIN, MIEJSCE:

17 lipca 2019 r., godz. 10.00-14.30, Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego ul. Jordana 18

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349  zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej