VAT: 1 października 2020 r. - szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW podatku VAT

Katowice, 4 listopada 2020 r.

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2020 r. weszły w życie aż cztery „wielkie” nowelizacje ustawowe zmieniając bezpośrednio i pośrednio rozliczanie podatku od towarów i usług. Wcześniej wydano aż 5 rozporządzeń wykonawczych regulujących istotne kwestie tego podatku. Jednak istotne zmiany zostały przesunięte z lipca na dzień 1 października 2020 r. Nastąpiła więc wyjątkowa koncentracja zmian w tym podatku, na które nakładają się nowe przepisy związane z tzw. tarczą antykryzysową: zostały wydane w tej sprawie objaśnienia podatkowe, które dotyczą spraw podatkowych.

 

 1. Nowe zasady fakturowania krajowych i transgranicznych dostaw łańcuchowych; opóźniona implementacja zmienionej dyrektywy nr 112/2006.
 2. Wspólnotowe zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb magazynów call of stock.
 3. Rozliczenie stawki 0% z tytułu WDT – nowe zasady obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.
  • rozliczenie w czasie ujemnego podatku naliczonego,
  • faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów (usługodawcy) – ujęcie w rejestrze,
  • podatek naliczony, a otrzymane faktury po okresie rozliczeniowym, a przed złożeniem deklaracji.
 4. Nowa matryca stawek VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • zmiany w systemie klasyfikacji towarów i usług,
  • nowe stawki podatku dla towarów i usług,
  • zastąpienie PKWiU 2008 przez Nomenklaturę scaloną CN oraz PKWiU 2015.
 5. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności:
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności oraz przewidziane sankcje karne.
  • kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) rodzi nakaz korekty kosztów uzyskania przychodów?
 6. Przesunięcie na 1 października 2020 r. likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K i wprowadzenie JPK-V7M i JPK-V7K. Istota zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nową strukturą:
  • podmioty obowiązane oraz terminy przewidziane na sporządzenia i wysłania nowej struktury,
  • nowa struktura z podziałem na części deklaracyjną i ewidencyjną,
  • nowy zakres przedmiotowy ewidencji prowadzonej przez podatników VAT: wielokrotne zwiększenie ilości danych gromadzonych w tej ewidencji oraz raportowanych do Urzędów Skarbowych,
  • sankcje za wadliwe raportowanie ewidencji wraz z informacjami tworzącymi deklaracje podatkowe,
  • czasowe wyłączenie z JPK faktur uproszczonych.
 7. Przesunięcie obowiązku instalacji kas online na 1 stycznia i 1 lipca 2021r.
 8. „Biała lista” podatników VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • nowa lista wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „Białej liście” podatników VAT: wyłączenie wydatków będących importem usług, WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem,
  • objaśnienia ogólne Ministra Finansów,
  • skutki w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialność solidarna;
  • wydłużenie do 7, albo 14 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy” podatników VAT.
 9. Paragon z NIP czy faktura uproszczona; zasady ewidencjonowania i wystawiania.
 10. Korekty deklaracji VAT-7 przed i po dniu 1 października 2020 r.
 11. Objaśnienia ogólne Ministra Finansów w sprawie zmian przepisów podatkowych wprowadzonych w tzw. tarczach podatkowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

4 listopada  2020 r. w godz. 10.00-15.00, Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

4 listopada  2020 r. w godz. 10.00-15.00, Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

4 listopada  2020 r. w godz. 10.00-15.00, Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 379 zł oraz 83 zł za materiały. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 83 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej