CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowym od osób prawnych 2021

Katowice, 8 września 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

W roku 2021 pojawi się szereg doniosłych zmian w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawodawca wprowadził zarówno zmiany korzystne dla podatników jak choćby tzw. estoński CIT i niemiecki fundusz inwestycyjny jak i zwiększające obciążenia podatkowe (zmiany w amortyzacji).

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze ze zmian w podatku CIT wraz z ich skutkami praktycznymi. Cześć spotkania zostanie poświęcona wpływowi nowych JPK-ów na rozliczenie podatków dochodowych.

 

 1. Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
  • na czym polega i jak będzie wyglądać dwukrotne opodatkowanie spółek jawnych i komandytowych;
  • jak będą opodatkowani komandytariusze według nowych zasad – nowe zwolnienie do 60 tyś oraz zwolnienie dywidendowe – najnowsze interpretacje
  • jak będą opodatkowani komplementariusze według nowych zasad najnowsze interpretacje i wyroki
  • czy opłaca się przekształcić w spółkę jawną ?
  • w poszukiwaniu innych korzystnych podatkowych form prowadzenia działalności – jak inaczej zabezpieczyć się przed podwójnym opodatkowaniem ?
  • czy można odliczyć ZUS wspólnika ?
  • czy są opodatkowanie niepodzielne zyski z lat ubiegłych?
  • jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych ?
 2. Nowe zasady zaliczania wydatków inwestycyjnych w koszty podatkowe – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny :
  • na czym polega istota funduszu i jego przewaga nad amortyzacją
  • relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
  • kto i na jakich warunkach może korzystać z funduszu ?
  • jakie wydatki inwestycje są rozliczane w ramach odpisów – czy to się opłaca ?
 3. Nowy sposób rozliczania podatku dochodowego – ryczałt od spółek („CIT estoński”):
  • kto i na jakich warunkach może korzystać z ryczałt
  • warunki wejścia do systemu rozliczenia estońskim Citem
  • warunki inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
  • warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
  • nowe stawki podatkowe i obowiązki informacyjne,
  • kto zyska na estońskim CIT – czy to się opłaca ?
 4. Zmiany w amortyzacji – nowe zakazy
  • nowy zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych,
  • nowy zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach
 5. Zmiany w zakresie cen transferowych
  • ważne zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w okresie pandemii,
  • nowa treść dokumentacji, cen transferowych
  • ważne poszerzenie obowiązku sprawozdawczego na nowe kategorie podatników
 6. Pozostałe zmiany:
  • nowe zasady rozliczania strat podatkowych (zakazy),
  • spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku dochodowego przy zbyciu udziałów,
  • nowy obowiązek dla dużych podatników i PGK – publikacja informacji o strategiach podatkowych (ważne terminy i kary, zakres obowiązku publikacji)
  • ulga na złe długi w 2021 nowe zasady
  • zmiana zasad opodatkowania w przypadku likwidacji spółki i przekazania jej majątku wspólnikom,
  • kolejne przesunięcie terminu wejścia w życia zmian w podatku u źródła
  • stawka 9 % dla większej liczby podatników
 7. Jak nowe JPki wpływają na rozliczenie podatków dochodowych ? – nowe narzędzie do typowania do kontroli:
  • usługi niematerialne – uwaga na podatek u źródła, zaliczanie w koszty podatkowe, zakup od podatników powiązanych
  • transakcje między podmiotami powiązanymi
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch – radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

8 września 2021 r. w godz. 10.00-15.00, Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 349 zł wraz z materiałami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej