VAT w obrocie międzynarodowym 2024. Wykładowca: Justyna Zając-Wysocka

Kielce, 22 marca 2024 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Zapraszamy na szkolenie z zakresu stosowania podatku VAT w obrocie międzynarodowym.

Omówione zostaną zmiany ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu e-commerce oraz wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT 1 -3.  Przedstawione zostaną również konsekwencje zmian Dyrektywy i polskiej ustawy z 2020 r w zakresie pakietu Quick Fixes w zakresie WDT, transakcji łańcuchowych oraz procedury call-of-stok, omówione zostaną także podatkowe skutki Brexitu oraz pakietu e-commerce.  Wskazane zostaną tez najnowsze praktyki administracji skarbowej i orzecznictwo sądowe oraz TSUE.

 

 

 1. Pakiet e-commerce
  1. Nowe definicje w ustawie o VAT – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO), Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
  2. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)- Obniżenie limitu sprzedaży wysyłkowej do 10.000 EUR. Miejsce dokonania dostawy towarów. Zasada ogólna i wyjątki. Jak rozliczać VAT w państwach przeznaczenia towarów? Jak rozliczać VAT w państwach zamieszkania usługobiorców? Procedura unijna. Rozliczenie VAT w ramach procedury MOSS, Naliczanie i deklarowanie VAT zagranicznego do polskiego urzędu skarbowego, Fakturowanie towarów i usług objętych procedurą unijną, Fiskalizacja sprzedaży na kasie fiskalnej, Nowe obowiązki ewidencyjne.
  3. Szczególna procedura sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI). Likwidacja zwolnienia z VAT dla importu przesyłek spoza UE o wartości 22 EUR. Kto będzie teraz odpowiedzialny za zapłatę VAT od importu przesyłek drobnicowych? Co to znaczy ułatwianie sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI)? Pośrednik ułatwiający SOTI jako podatnik odpowiedzialny za VAT od dostawy. Czy prowadząc sklep internetowy lub platformę handlową Podmiot firma ułatwia SOTI? Jak ustalić czy wartość przesyłki przekracza 150 EURO? Deklarowanie i zapłata podatku z tytułu importu towarów. Obowiązki ewidencyjne.
 2. BREXIT – konsekwencje podatkowe
 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – implementacja dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie dokumentacji WDT – nowe wymogi korzystania z prawa do 0% stawki VAT, zmiany zasad weryfikacji kontrahentów, zmniejszenie znaczenia Incoterms, konieczność weryfikacji nabywcy system VIES
 4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wyroki TSUE oraz pakiety SLIM VAT
 5. Eksport towarów – zmiany w praktyce i orzecznictwie
 6. Import towarów – zmiany w praktyce i orzecznictwie
 7. Transakcje łańcuchowe – implementacja dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych – zasada domniemania dostawy na rzecz podmiotu pośredniczącego, miejsce opodatkowania, nowa definicja podmiotu pośredniczącego, potencjalne utrudnienia w związku ze zmianami.
 8. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe – warunki zastosowania i dokumentowanie
 9. Opodatkowanie międzynarodowego obrotu usługowego – planowane zmiany Dyrektywy
 10. Magazyny konsygnacyjne – implementacja dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie procedury magazynów typu call-off stock (konsygnacyjnych) – ujednolicenie zasad, możliwość przeznaczenia towarów z magazynu w działalności handlowej, zmiana okresu przetrzymywania towarów, nowy rodzaj informacji podsumowującej;
 11. Zmiany planowane w dalszej perspektywie – plany nowego modelu opodatkowania towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych
 12. Praktyka związana z kontrolą podatkową – jak stosować przepisy dotyczące rozliczania transakcji transgranicznych aby nie narazić się na podważenie ich przez organ podatkowy w trakcie kontroli na podstawie najnowszych interpretacji oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

 

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Prezes Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

22 marca 2024 r. godz. 10.00, Kielce, Hotel Grand, ul. Sienkiewicza 78

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 379 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 329 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej