Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r. - nowe zasady rozliczania aut firmowych i prywatnych

Kielce, 22 stycznia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Wszystko wskazuje na to, że rok 2019 będzie rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Cel zmian w obu podatkach jest w zasadzie zbieżny - zmiany mają przynieść uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenie erozji podstawy opodatkowania oraz zamknięcie drogi do niektórych „optymalizacji” podatkowych. Ministerstwo zmieniło koncepcję rozliczania aut firmowych i prywatnych w firmach i wprowadza kolejną rewolucję w cenach transferowych i obowiązkach nałożonych na podmioty powiązane. W ustawie pojawią się również długo wyczekiwane zasady opodatkowania walut wirtualnych oraz preferencyjne zasady opodatkowania niektórych wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotem szkolenie będzie przybliżenie zmian, które zostały już uchwalone i obowiązują od 1.01.2019 r.


1. Rozliczanie aut osobowych w firmie

 • nowe limity dla aut amortyzowanych i leasingowanych w tym elektrycznych – dla kogo limit 150 tys .a dla kogo 134 tyś ? różna sytuacja podatników, 
 • czy warto zawrzeć umowę leasingu do końca 2018 ? ważne przepisy przejściowe
 • czy nadal leasing będzie korzystniejszy niż amortyzacja ? luka w przepisach ? 
 • dwa nowe limity zaliczania w koszy podatkowe wydatków eksploatacyjnych 75 % i 20 %,
 • jakie wydatki mają charakter eksploatacyjny ? 
 • wpływ odliczenia w podatku VAT na zaliczanie w koszty podatkowe wydatków z tytułu używania samochodów osobowych,
 • zasady prowadzenia nowej dla podatku dochodowego a „starej” dla podatku VAT ewidencji przebiegu, 
 • skutki błędów w ewidencji dla rozliczenia w podatku dochodowym i VAT – sankcja działające wstecz.

2. Nowa 9 % stawka podatku dochodowego od osób prawnych i likwidacja poprzedniej stawki preferencyjnej


3. IP BOX – czyli nowe zasady opodatkowania dochodów z niektórych wartości niematerialnych i prawnych


4. Podatek wyjścia (exit tax) jako sposób na uszczelnienie podatku dochodowego – ważny limit kogo dotknie nowa regulacja


5. Nowy rodzaj „fikcyjnego” kosztu podatkowego:

 • preferencyjne zasady zaliczania w koszty dopłat wnoszonych do spółek
 • preferencyjne zasady rozliczania zysku przeznaczonego na kapitał rezerwowy lub zapasowy 

6. Zasady opodatkowania transakcji obrotu walutami wirtualnymi.


7. Zmiany w zakresie podmiotów powiązanych - kolejna rewolucja

 • nowe definicje podmiotów powiązanych, 
 • nowe limity transakcyjne, 
 • nowe termin sprawozdawcze dla podatników, 
 • nowa treść i zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych 

8. Nowe zasady rozliczania podatku źródła:

 • obciążenie płatnika kosztami podatku – odwrócenie ciężaru rozliczenia podatku 
 • ważny limit kwotowy
 • kiedy płatnik może posiadać kopie a kiedy powinien posiadać oryginał certyfikatu rezydencji 

9. Zmiana definicji małego podatnika.


10. Zmiany w podatku dla właścicieli budynków o wartości ponad 10 mln złotych po zmianach na 2019 r.:

 • zmiana przedmiotu podatku – należny od każdego rodzaju budynku bez względu na klasyfikacje 
 • nowy sposób liczenia podstawy opodatkowanie – sumowanie wartości początkowej – kontrowersje związane z nowym podatkiem od nieruchomości na podstawie najnowszych wyjaśnień MF.


Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch - radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej

TERMIN, MIEJSCE:

22 stycznia 2019 r. w godz. 10.00, Kielce, Grand Hotel, ul. Henryka Sienkiewicza 78

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 330 zł oraz 53 zł za materiały. 
Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 220 zł oraz 53 zł za materiały

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej