Ceny transferowe w 2019/2020 roku – ewolucja czy rewolucja? Kluczowe zmiany sprawozdawcze oraz dokumentacyjne

Kielce, 30 października 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Rok 2019 jest dla podmiotów powiązanych czasem kolejnych zmian. W 2017 roku ustawodawca wprowadził w zakresie cen transferowych rewolucyjne zmiany, które obarczone były jednak wieloma niewiadomymi. Nowości, jakie nastąpią od stycznia 2019 roku wprowadzają zarówno ewolucje wprowadzonych już wcześniej przepisów, jak i nowe rewolucyjne zmiany, które wiążą się z obowiązkami dla podatników. Na szkoleniu przybliżone zostaną praktyczne aspekty wywiązanie się w tych obowiązków.

 1. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
  1. Jak było? Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.
  2. Jak jest? Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.
 2. Kto jest podmiotem powiązanym w 2019 roku
  1. zasady ustalania powiązań osobowych kapitałowych i majątkowych;
  2. nowe progi transakcyjne i zasada trzech kroków przy identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych;
  3. case study – kwalifikacja obowiązków dokumentacyjnych;
  4. nowe sankcje w przypadku cen transferowych. Czy organ może sam recharakteryzować przeprowadzoną transakcję?
 3. Jak powinna wyglądać dokumentacja cen transferowych od 2019 roku
  1. treść dokumentacji od 2019 roku
   • local file
   • master file
  2. nowa zasady dotyczące ceny rynkowej.
  3. metody uzasadniania rynkowości wynagrodzeń ustalonych pomiędzy powiązanymi:
   • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
   • metoda ceny odprzedaży,
   • metoda koszt plus,
   • metoda marży transakcyjnej netto,
   • metoda podziału zysków,
   • inne metody.
  4. obligatoryjność sporządzania analiz porównywalności;
  5. obowiązki sprawozdawcze (nowy formularz TP-R, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji);
  6. klasyfikacja profilu działalności (czym różni się fully-fledged manufacturer od contract manufacturer)
 4. Zagadnienia pozostałe
  1. zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych;
  2. safe harbours (metoda na zabezpieczenie się przed skutkami kontroli podatkowej w zakresie transakcji pożyczki;
  3. korekta cen transferowych (ang. transfer pricing adjustment);
  4. podsumowanie wprowadzonych zmian.
  5. wytyczne MF odnośnie sporządzenia dokumentacji.

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Tyczyński – konsultant podatkowy w dziale doradztwa podatkowego, specjalizujący się w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, oraz obowiązków spoczywających na podmiotach powiązanych. Ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Finansów i Rachunkowości na wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor artykułów o tematyce podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

30 października 2019 r., godz. 10.00, Kielce, Grand Hotel, ul. Henryka Sienkiewicza 78

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 330 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 220 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej