Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, informacja o korzyściach podatkowych MDR-3 składana wraz z deklaracją oraz obowiązkowa podzielona płatność VAT – rewolucja w dokumentowaniu – kwiecień 2019

Konin, 5 lipca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Mamy nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, a wraz z deklaracjami trzeba składać informacje MDR-3 jeżeli podatnik uzyskuje korzyści w związku ze stosowaniem tzw. schematów podatkowych. Niebawem wejdzie w życie drugi pakiet zmian w podatku od towarów i usług. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) dla wielu grup towarów i usług. Jest już zgoda w tej sprawie Komisji Europejskiej. Wynika to z likwidacji odwrotnego obciążenia na towary i usługi wymienione w załączniku nr 11 i 14 do ustawy o VAT. Ulegną również zmianie rozliczenia tego podatku w przypadku dobrowolnej podzielonej płatności. Z dniem 1 kwietnia br. wejdą w życie tzw. Wiążące Informacje Stawkowe dotyczące VAT. Poza tym wszyscy księgowi i dyrektorzy finansowi firm muszą wdrożyć nowe zasady ewidencjonowania i deklarowania tego podatku w związku z wejściem w życie obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych: wraz z deklaracją VAT-7 i VAT-7K trzeba raportować wielkość korzyści uzyskanych przez podatnika w związku z wdrożeniem owych schematów.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 

 1. Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K.
 2. Nowa informacja MDR-3 składana wraz z deklaracjami podatkowymi.
 3. Nowe obowiązki informacyjne jednostek budżetowych oraz jednostek samorządowych w podatku VAT.
 4. Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością: zasady dokumentowania, fakturowania i ewidencjonowania.
 5. Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT). Skutki przejściowe.
 6. Zmiana koncepcji korzystania z rachunków VAT: od kiedy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?
 7. Wiążące Informacje Stawkowe: jak i od kiedy je uzyskać?
 8. Co musi zrobić księgowy i dyrektor finansowy (biuro rachunkowe) stosując przepisy o raportowaniu schematów podatkowych: obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT.
 9. Bezterminowe przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT - nowelizacja.
 10. Skrócenie ze 150 do 90 dni korekty podatku należnego i naliczonego – art. 89a i 89 b ustawy o VAT.
 11. Generalne zmiany opodatkowania bonów: opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.
 12. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi.
 13. Ograniczenia w „pokontrolnej” korekcie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
 14. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.
 15. Kiedy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dowodem „świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym”, a kiedy może być dowodem „dołożenia należytej staranności”?
 16. Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),
 17. Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)
 18. Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej faktury było „w dobrej wierze” i przy „dołożeniu należytej staranności”?

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 24 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 20 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 14 lat) oraz kierownik magisterskiego „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 34 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

5 lipca 2019 r. w godz. 10.00-14.30, Konin, hotel Pałacyk, al. I maja 15

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 249 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 229 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 0618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej