Maj 2019 – najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług: kasy online, rewolucyjne „polskie” wyroki TSUE, „biała lista” podatników VAT, MDR-3 składana wraz z deklaracją VAT-7 i VAT-7K

Kraków, 17 lipca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

W kwietniu 2019 r. uchwalono dwie kolejne nowelizacje ustawy o VAT określające harmonogram wdrożenia kas online oraz wprowadzająca „białą listę” podatników VAT. Rachunki bankowe podane w tej liście będą miały istotne znaczenie dla zaliczenia wydatków w czasie kosztów uzyskania przychodów. Poza tym zapadły dwa rewolucyjne wyroki TRUE, które mają wpływ na dokumentowanie oraz rozliczanie tego podatku: jeden dotyczy obowiązku podatkowego w usługach budowlanych, drugi odliczenia z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych. Podatnicy mają nowe obowiązki składania wraz z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K informacji MDR-3: dotyczy to podmiotów będących tzw. kwalifikowanymi korzystającymi. Jest to bardzo uciążliwy obowiązek, ponieważ informacja ta składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. Dla określonej listy towarów i usług zostanie również wprowadzona obowiązkowa podzielona płatność.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Nowe obowiązki w ustawie o VAT wynikające z ogłoszenia „białej listy podatników”.
 2. Kasy rejestrujące on line: do kiedy skasujemy stare kasy rejestrujące – kolejna nowelizacja ustawy o VAT.
 3. Wyrok TSUE dotyczący obowiązku podatkowego w usługach budowlanych: podział odbioru.
 4. Wyrok TSUE dotyczący usług gastronomicznych i noclegowych.
 5. Nowa informacja MDR-3 składana wraz z deklaracjami podatkowymi VAT-7 i VAT7-K.
 6. Kiedy podatnik VAT jest „kwalifikowanych korzystającym” obowiązanym do raportowania schematów podatkowych dotyczących VAT.
 7. Decyzja wykonawcza Rady: zgoda na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności: zasady dokumentowania, fakturowania i ewidencjonowania.
 8. Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT). Skutki przejściowe.
 9. Zmiana koncepcji korzystania z rachunków VAT: od kiedy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?
 10. Co musi zrobić księgowy i dyrektor finansowy (biuro rachunkowe) stosując przepisy o raportowaniu schematów podatkowych: obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT.
 11. Nowy termin likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT7K i wprowadzenie nowej deklaracji VAT- VDEK.
 12. Bezterminowe przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT – nowelizacja.
 13. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków uregulowanych na rachunek bankowy nie wymieniony na „białej liście”.
 14. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 24 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 20 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 14 lat) oraz kierownik magisterskiego „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 34 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

17 lipca 2019 r. godz. 9.30, Kraków, Holiday Inn City Centre, ul. Wielopole 4

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 280 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej