Zmiany w delegowaniu pracowników

Kraków, 23 lipca 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Zmiany w delegowaniu pracowników: praktyczne wyjaśnienia i warsztaty. Równe wynagrodzenie za taką samą pracę:, sposób ustalenia wynagrodzenia, okres wdrożenia. Maksymalny okres delegowania. Konsekwencje podatkowe

 

Anna Stokłosa, Justyna Zając-Wysocka

 

Dwa bloki wykładowe w godzinach od 9.00 do 18.00 z przerwą na obiad

 

 

Część 1. Delegowanie pracowników a kwestie prawne.

 

 1. Podróż służbowa czy oddelegowanie?
  1. zagraniczna podróż służbowa
  2. delegowanie
  3. podejmowanie zatrudnienia przez obywateli polskich za granicą na zasadzie swobody przepływu pracowników (w tym zatrudnienie w zagranicznym oddziale)
 2. Oddelegowanie pracowników w ramach świadczenia usług: czasowa zmiana warunków zatrudnienia
  1. definicja pracownika delegowanego: umowa o pracę a umowa zlecenia
  2. forma czasowej zmiany warunków zatrudnienia: porozumienie zmieniające albo wypowiedzenie zmieniające
  3. wykonywanie pracy za granicą za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
  4. wprowadzenie limitu okresu delegowania od 30.07.2020 r.
 3. Wynagrodzenie pracownika delegowanego (ustalenie wysokości)
  1. równe wynagrodzenie za taką samą pracę – dyrektywa z 28.06.2018 r.: okres wdrożenia, znaczenie dla polskich przedsiębiorców, sposób ustalenia równego wynagrodzenia, składniki wchodzące w wynagrodzenie
  2. czy diety mogą być elementem płacy minimalnej za granicą – praktyka, orzecznictwo
  3. stawka wynagrodzenia za nadgodziny
  4. wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w ciągu miesiąca w dwóch i więcej krajach
  5. solidarna odpowiedzialność polskiego i zagranicznego przedsiębiorcy za wypłatę niektórych wynagrodzeń
 4. Pozostałe obowiązki pracodawcy oddelegowującego pracownika do pracy w kraju należącym do UE
  1. maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku (bilans nominałów wymiarów czasu pracy, czyli problem ustalenia wymaganej liczby dni wolnych od pracy w okresie oddelegowania)
  2. minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych
  3. zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
  4. środki ochronne stosowane w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży
  5. równość traktowania mężczyzn i kobiet
  6. zakaz dyskryminacji
 5. Delegowanie pracownika – dokumentacja. Praktyczne warsztaty.
  1. formularz A-1
  2. S-1
  3. DA1
  4. wniosek o przedłużenie pierwotnego okresu oddelegowania
  5. wniosek o zwolnienie ze składek
 6. Świadczenia pozapłacowe pracownika oddelegowanego
  1. zakwaterowanie - czy koszty związane z wyjazdem i pobytem pracownika za granicą są zwolnione od składkowania- orzeczenie SN z 10 grudnia 2015 r. nakazujące oskładkować kwatery pracownicze
  2. transport
  3. wyżywienie
  4. opieka medyczna
  5. dodatek za rozłąkę
  6. zwrot kosztów przeniesienia służbowego
  7. używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  8. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 7. Pracownicy budowlani – szczególne uregulowania prawne i praktyka w poszczególnych krajach UE.
 8. Kierowcy – szczególne uregulowania i praktyka w poszczególnych krajach UE.
 9. Specyfika delegowania do poszczególnych krajów
  1. Niemcy:
   • wynagrodzenie minimalne
   • wytyczne Federalnej Agencji Zatrudnienia dotyczące zasad delegowania pracowników tymczasowych z Polski do Niemiec
  2. Belgia i Francja:
   • formalności od 1 stycznia 2016 r. dla przedsiębiorstw delegujących
   • podwyższenie kary grzywny do 500 000 EUR
  3. Holandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia
 10. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej
  1. zasady koordynacji
  2. ubezpieczenie pracownika oddelegowanego w systemie kraju pochodzenia
  3. ubezpieczenie pracownika transportu międzynarodowego
  4. ubezpieczenie pracownika pracującego jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  5. ubezpieczenie społeczne pracownika w UE w orzecznictwie ETS
  6. ubezpieczenie społeczne pracownika w UE w orzecznictwie SN i TK w 2016 r. - jak zgodnie z prawem liczyć składki pracowników delegowanych – od realnego przychodu zatrudnionych czy od przeciętnej płacy?
  7. konsekwencje wyroku TK z 28 października 2015 r. (SK 9/14)
 11. Wpływ nowych zasad oskładkowania umów zlecenia na delegowanie zleceniobiorcy
 12. Ustawa z 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy delegującego -
  1. obowiązki pracodawcy delegującego
  2. dokumentacja pracownicza pracodawcy delegującego
  3. warunki zatrudnienia pracowników delegowanych
  4. odpowiedzialność solidarna podmiotu powierzającego wykonanie prac
  5. warunki zwolnienia się od odpowiedzialności
 13. Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług - kontrola PIP – obligatoryjne i rekomendowane dokumenty, które należy przygotowywać i gromadzić jako załączniki na potrzeby kontroli PIP w zakresie delegowania pracowników
 14. Oddelegowanie pracownika do pracy w kraju nienależącym do UE
  1. obowiązki pracodawcy
  2. treść umowy o pracę – obowiązkowe dodatkowe zapisy
  3. ubezpieczenie społeczne pracowników pracujących w państwach pozaunijnych
 15. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej
  1. zatrudnienie w oddziale zagranicznym polskiego przedsiębiorstwa
  2. dokumenty poświadczające stosunek pracy w państwach UE
  3. stanowisko MPiPS ze stycznia 2012 r.
  4. obowiązek tłumaczenia – na kim ciąży, czy jest wymagane tłumaczenie poświadczone?
 16. Delegowanie do UE cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego

 

Część 2. Konsekwencje podatkowe.

 

 1. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  1. miejsce zamieszkania,
  2. zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych,
  3. zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:
   • wolny zawód,
   • opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek,
   • opodatkowanie dochodów artystów i sportowców,
   • pracownicy państwowi,
   • dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych,
   • dochody marynarzy,
   • działalność gospodarcza.
 2. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek.
 3. Zasady opodatkowania świadczenia otrzymywanych przez pracowników oddelegowanych za granicę:
  1. podróż służbowa – diety i inne świadczenia,
  2. zakwaterowanie,
  3. opieka medyczna,
  4. dodatek za rozłąkę,
  5. zwrot kosztów przeniesienia służbowego,
  6. używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych.
 4. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą:
  1. obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT – 11,
  2. przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote,
 5. Metody unikania podwójnego opodatkowania:
  1. metoda wyłączenia z progresją,
  2. metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna.
 6. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa:
  1. odliczenie diet,
  2. koszty uzyskania przychodu.

Szkolenie prowadzą:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpie­czeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 50 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International FiscalAssociation). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).

TERMIN, MIEJSCE:

23 lipca 2019 r., Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

23 lipca 2019 r., Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

Cena:

Cena za uczestnictwo 740 zł + 83 zł materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej