VAT: najnowsze zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu – styczeń 2019

Kraków, 28 stycznia 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Z początkiem roku wchodzi w życie nowa fala zmian w podatku od towarów i usług: dotyczą one w większości istotnych elementów tego podatku, w tym zwłaszcza fakturowania, dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania, zwłaszcza wobec przedłużenia na 2019 rok obowiązywanie podwyższonych stawek podatkowych (23% i 8%). Skorygowano również terminy korekty podatku z tytułu braku zapłaty (ze 150 do 90 dni). Zmiany dotyczą również tak szczegółowych zagadnień jak objęcie tym podatkiem części bonów towarowych i usługowych w perspektywie nastąpi również zmiana koncepcji podzielonej płatności, która stanie się obowiązkowa w obrocie niektórymi towarami i usługami. Nastąpią istotne ograniczenia w korygowaniu deklaracji VAT-7 i VAT-7K po kontroli celno-skarbowej. Również tylko do końca 2018 roku może obowiązywać tzw. odwrotne obciążenie na towary wymienione w załącznikach nr 11 i nr 14 do ustawy: Co dalej? Na to pytanie odpowie szczegółowy program szkolenia:

 

1.  Bezterminowe przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT – nowelizacja.

2.  Skrócenie ze 150 do 90 dni korekty podatku należnego i naliczonego – art. 89a i 89 b ustawy o VAT.

3.  Generalne zmiany opodatkowania bonów: opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.

4.  Odwrotne obciążenie: uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT: Kiedy to nastąpi?

5.  Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi.

6.  Zmiana koncepcji korzystania z rachunków VAT: od kiedy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?

7.  Ograniczenia w „pokontrolnej” korekcie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

8.  Na czym polega obowiązkowa podzielona płatność? Które towary i usługi będą objęte tym obowiązkiem? Czy można obronić się przed tym przymusem?

9.  Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.

10.  Lista zarejestrowanych podatników publikowana przez szefa KAS oraz rachunków bankowych tych podatników: zapłata na inny rachunek powodować będzie niezaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

11.  Czy w stosunku do umów zawartych przed 1 lipca 2018 r. może być legalnie zastosowana podzielona płatność? (Nie).

12.  Zwrot nienależnie otrzymanej zapłaty na rachunek VAT przy pomocy „komunikatu przelewu” na rachunek VAT kontrahenta.

13.  Co zrobić, gdy kontrahent wbrew umowie wpłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)?

14.  Kiedy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dowodem „świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym”, a kiedy może być dowodem „dołożenia należytej staranności”?

15.  Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),

16.  Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)

17.  Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej faktury było „w dobrej wierze” i przy „dołożeniu należytej staranności”?

18.  Jakie zarządzenia i polecenia powinien wydać zarząd (właściciele) firmy, aby udowodnić, że podatnik:

 –     działa w dobrej wierze,

–     dochowuje należytej staranności.

19.  Kiedy stała umowa z „instytucją obowiązaną” (biurem rachunkowym, doradcą podatkowym) o prowadzenie rejestru VAT będzie zobowiązywać kontrahenta do składania zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z art. 74 ustawy o praniu pieniędzy?

20.  Kiedy rozliczenie podatku od towarów i usług (prowadzenie ewidencji) może wiązać się z ryzykiem postawienia zarzutu prania pieniędzy.

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 24 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 20 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 14 lat) oraz kierownik magisterskiego „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 34 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

28 stycznia 2019 r. o godz. 9.30, Kraków. Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25a

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 280 zł oraz 83 zł za materiały

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej