Podatek od towarów i usług – najnowsze zmiany – kwiecień 2019 r.

Kraków, 8 maja 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian dotyczących podatku VAT, które mają wejść w życie w toku 2019 r. Nowy rok już przyniósł wiele rewolucyjnych zmian w przepisach, nie tylko wynikających ze zmian w przepisach podatkowych, jak choćby zamówienia publiczne czy zarząd sukcesyjny. Zupełną nowością jest opodatkowanie bonów podatkiem VAT oraz odmowa zwrotu VAT w przypadku bezpodstawnego wzbogacenia. Żywym problemem jest kwestia warunków wykazania należytej staranności dla celów podatkowych. Rząd przyjął również projekt zmian wprowadzających nowy rejestr podatników VAT, sankcją za niesprawdzenie podatnika w tym rejestrze może być problem z kosztami podatkowymi.

Już wiadomo, że system split payment wejdzie w życie w wariancie obligatoryjnym, znane są już założenia rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych on line, zmieni się także matryca stawek VAT.

Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, TSUE oraz ETPC.  

  1. Obowiązkowy split payment dla wybranych – decyzja wykonawcza Rady
  2. Kasy fiskalne online w 2019 roku – projekt nowelizacji ustawy o VAT i nowe rozporządzenie
  3. Zmiana matrycy stawek VAT
  4. Zmiany od lipca 2019 plik JPK V_DEK: nowa struktura i koniec deklaracji VAT - rubryki z deklaracji VAT-7 do tej pory pominięte w pliku JPK_VAT przeniesione do nowej struktury; likwidacja rozliczenia kwartalnego w VAT !
  5. Zmiany od 1.01.2019 – praktyczne problemy - nowe zasady opodatkowania obrotu bonami towarowymi, zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, komornik jako podatnika VAT, zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w spadku w podatku od towarów i usług, zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS (zasady opodatkowania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz konsumentów z UE), należyta staranność - Metodyka kontroli (Kryteria formalne, Kryteria transakcyjne), modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT, zmiany w uldze na złe długi
  6. Zmiany planowane na 2019r - bezpodstawne wzbogacenia - odmowa zwrotu VAT, zmiany w pakiecie paliwowym, zmiany w zasadach stosowania sankcji w podatku VAT, rozszerzenie zakresu ograniczenia zwolnienia podmiotowego, pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)
  7. Zmiany inne - obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej, zmiany w zakresie stawek VAT - stosowanie nomenklatury celnej CN oraz PKWiU
  8. Od kiedy biała lista podatników - wykaz podatników VAT czynnych, publikacja numerów rachunków bankowych podatników, lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT – sankcje w podatku dochodowym za niesprawdzenie podatnika w rejestrze – nowa przesłanka zaliczania wydatku w koszty podatkowe.
  9. Orzecznictwo WSA, NSA, TSUE, ETPC 2018-2019.

 

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International FiscalAssociation). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

8 maja 2019 r., godz. 10.00, Kraków, Hotel Wit Stwosz, ul. Mikołajska 28

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 330 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 220 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej