Dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz rozliczanie podatku VAT w 2024 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski

Leszno, 12 kwietnia 2024 r.

Daty innych szkoleń

Szkolenie adresowane jest do osób obsługujących bezpośrednio rozliczenia podatników VAT (Księgowych, pracowników biur podatkowych itp.). Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze aktualne problemy dokumentowania, ewidencjonowania oraz rozliczania podatku od towarów i usług w 2024 r. Istotne znaczenie w tym roku mają również wprowadzone oraz przewidywane zmiany w przepisach podatkowych oraz judykatura sądowa, w tym zwłaszcza TSUE. W związku z tym, że oddalono w przyszłość powszechny obowiązek wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych (2024) problemy te nie będą głównym przedmiotem szkolenia. Pragniemy dodać z satysfakcją, że Wykładowca prowadzący niniejsze zajęcia, był aktywnie zaangażowany w przesunięcie powyższego terminu, co zakończyło się sukcesem.

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Instrukcja na temat praktycznego przygotowania do wdrożenia obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)
 2. Kiedy faktura VAT wystawiona przed dokonaniem czynności może stać się fakturą „pustą”?
 3. W jaki sposób anulować fakturę wystawioną pod wpływem błędu (np. na błędny podmiot) gdy nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej?
 4. Kiedy podatek wynikający z faktury niepotwierdzający wykonanie czynności musi zapłacić podatnik a kiedy pracownik wystawiający tą fakturę (ważny wyrok TSUE)?
 5. W jaki sposób oraz za jakie okresy koryguje się podstawę opodatkowania (zwłaszcza sprzedaż) w przypadku zwrotu towarów oraz rabatów, gdy mają zastosowanie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego?
 6. Co zmieniło się w zasadach korekty podstawy opodatkowania w 2024 roku?
 7. Jak rozliczamy ujemny podatek należny powstały za okres podatkowy (rozliczenie z przyszłymi okresami czy zsumowanie z podatkiem naliczonym)?
 8. Ile wynosi podatek należny w przypadku zastosowania zawyżonej bądź zaniżonej stawki podatku:
  • w przypadku wystawiania faktury,
  • w przypadku wystawiania paragonu fiskalnego.
 9. Czy wystawienie faktury z kwotą podatku na czynność zwolnioną rodzi podatek należny wykazywany w deklaracji?
 10. Czy ten sam towar (usługa) może być opodatkowany różnymi stawkami VAT na terytorium kraju?
 11. Czy odliczenie podatku naliczonego z duplikatu faktury następuje na bieżącej deklaracji czy poprzez korektę?
 12. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zawierającej zawyżoną stawkę VAT?
 13. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zawierającej zaniżoną stawkę VAT?
 14. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej czynność zwolnioną?
 15. Jak rozliczyć ujemny podatek naliczony (rozliczenie z przyszłym okresem czy sumujemy z podatkiem należnym)?
 16. W jakich przypadkach można bezpiecznie skorygować wstecznie zawyżony podatek naliczony i w jaki sposób?
 17. W jakich przypadkach za wadliwe rozliczenie podatku odpowiada pracownik a w jakich przypadkach kierownik (właściciel) jednostki będącej podatnikiem?
 18. W jaki sposób skorygować deklaracje podatkową JPK-V7 w celu zwiększenia zwrotu podatku?
 19. Pozostałe szczegółowe zmiany wprowadzone w 2024 roku.

 

Słuchacze otrzymają Wzorcowy regulamin dokumentowania sprzedaży, który pozwoli przygotować się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

 

Szkolenie poprowadzi najbardziej znany wykładowca podatku prof. dr hab. Witold Modzelewski: jego ostrzeżenia , że  wspólnotowy VAT jest pułapką zastawioną na uczciwych lub naiwnych podatników sprawdziły się w całości. Nigdy nie twierdził, że jest to „VAT w najlepszym wydaniu”.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma pakiet unikatowych materiałów dydaktycznych oraz Instrukcję dotyczącą omawianej problematyki.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

12 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00-14.30, Leszno, hotel Antonińska, City ul. Jana Ostroroga 8a

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł i 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 339 zł i 83 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej