PIT 2021

Łódź, 8 września 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, na którym dokonamy przeglądu zmian w zakresie podatku PIT zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i dla tych pełniących funkcję płatnika PIT. Przyjrzymy się proponowanym przez Krajowy Plan Odbudowy zmianom, omówimy konsekwencje zmian wprowadzonych z początkiem 2021r. W kontekście funkcji płatnika przyjrzymy się poglądom Ministerstwa Finansów na najczęściej zgłaszane problemy pracownicze.

 

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 2021
  • Nowy Ład – co zmieni w PIT dla przedsiębiorców?
  • Zmiany z 2020 – Likwidacja ulgi abolicyjnej, Zmiany w zakresie amortyzacji, Zmiany w zakresie opodatkowania wspólników spółek komandytowych, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa
  • Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są? 
 2. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – 2021
  • Nowy Ład – co zmieni w PIT dla pracowników?
  • Przychody pracowników – najczęstsze problemy – wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne,  działalność socjalna, zapomogi, paczki świąteczne, wczasy pod gruszą, uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników, zakwaterowanie pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania,  zwrot kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, opodatkowania szkoleń dla managerów, podróże służbowe, korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych, świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki
  • Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
  • Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
  • Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

8 września 2021 r. w godz. 10.00-15.00, Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 349 zł wraz z materiałami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej