Podatek dochodowy od osób prawnych 2020/2021

Lublin, 2 grudnia 2020 r.

Daty innych szkoleń

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Pomimo czasu pandemii uchwalane są liczne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Niektóre nowele weszły w życie na przestrzeni ostatnich tygodni a niektóre z nich zaczną obowiązywać od początku 2021 r. Pewnym przełomem jest nowa forma podatku – tzw. „Estoński CIT”. Ponadto przed nami refleksje na temat skutków podatkowych otrzymanych dofinansowań w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnione praktycznych przykładów.

 

Oto plan wykładu:

 

 1. Estoński CIT od 2021 r.
  1. Kto będzie mieć prawo do nowej formy podatku CIT?
  2. Co podlegać będzie opodatkowaniu?
  3. Co należy zrobić aby przygotować się do przejścia na nowe zasady CIT?
 2. Nowela „5 czerwca 2020 r.” – jak płacić faktury aby zachować koszty uzyskania przychodów?
  1. Zmiana formuł uzależniających zachowanie kosztów od zapłaty na rachunek z „białej listy” lub zapłaty podzieloną płatnością,
  2. Kogo i od kiedy obowiązują nowe przepisy?
 3. Skutki w podatku dochodowym stosowania rozwiązań pomocowych z Tarcz Antykryzysowych.
  1. Skutki w CIT zwolnienia z ZUS,
  2. skutki w CIT dofinansowania do wynagrodzeń.
  3. Skutki w CIT subwencji z Tarczy PFR.
 4. Rozliczanie kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing) z uwzględnieniem urzędowych objaśnień MF z dnia 9 kwietnia 2020 r.
  1. Wyjaśnienie stosowanych limitów kosztowych.
  2. Czy będą kolejne zmiany w limitowaniu kosztów dotyczących samochodów osobowych?
 5. Zmiany dotyczące „podatku budynkowego”
  1. Nowe zwolnienie od „podatku budynkowego”
  2. Sytuacja podatników uprawnionych do zwolnienie którzy zapłacili już podatek – czy można ubiegać się o zwrot?
 6. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT
  1. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty
  2. jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia
 7. Zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” w CIT w 2020 r. i nowe reguły na 2021 rok.
  1. ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
  2. prawa wierzyciela w uldze na złe długi,
  3. nowy kształt korekty w 2021 r.
 8. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT
  1. jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu?
  2. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego odliczenia darowizn?
 9. Inne preferencje podatkowe z Tarczy antykryzysowej w CIT
  1. prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT i PIT,
  2. ulga B+R i ulga IP-BOX w CIT i PIT,
  3. jednorazowe odpisy amortyzacyjne w CIT i PIT,
  4. nowe zwolnienia i zwiększone limity dotychczasowych zwolnień w PIT
 10. Zapowiedź opodatkowania CIT spółek komandytowych
  1. Od kiedy spółki komandytowe staną się podatnikami CIT?
  2. Jakie będą zasady opodatkowania na poziomie spółki a jakie na poziomie wspólników?
  3. Czy inne spółki osobowe też staną się podatnikami CIT?

Szkolenie prowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

2 grudnia 2020 r. w godz. 9.00-14.00, Lublin, hotel Victoria”, ul. Narutowicza 58/60

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej