VAT: kompleksowe zmiany fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku VAT z dniem 1 kwietnia 2023 r. (SLIM VAT 3) - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Lublin, 27 kwietnia 2023 r.

Daty innych szkoleń

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie odkładana od prawie dwóch lat szeroka nowelizacja o VAT. Zmiany te dotyczą fakturowania a zwłaszcza wystawiania faktur korygujących, ewidencjonowania podatku naliczonego i jego korekty, sposobu obliczania proporcji oraz mechanizmu podzielonej płatności, w tym zapłat dokonywanych z rachunku VAT. Podatnicy muszą w tym czasie dostosować systemy finansowo księgowe do nowych nowelizacji, gdyż są one skierowane do wszystkich podatników.

Przedmiotem szkolenia są również syntetyczne informacje na temat najnowszych koncepcji związanych z wdrożeniem tzw. faktur ustrukturyzowanych.

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad stosowania kursów walutowych dla potrzeb wystawiania faktur korygujących (korekty jednostkowe oraz zbiorcze):
  • Zakres zastosowania kursów z faktury pierwotnej,
  • Zakres zastosowania kursów bieżących.
 2. Zniesienie obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku braku uzyskania faktury obcej dokumentującej WNT:
  • Likwidacja obowiązku zmniejszenia podatku naliczonego po 4 miesiącach oraz przyznanie odliczenia po otrzymaniu faktury,
  • Zasady międzyczasowe dotyczące nabyć wewnątrzwspólnotowych przed 1 kwietnia 2023 r.
 3. Zasadnicza przebudowa sankcji określonych na podstawie art. 112b i 112c w wyniku implementacji wyroku TSUE:
  • Wprowadzenie wyłącznie górnych granic sankcji (15%, 30% i 100%),
  • Możliwość miarkowania wysokości sankcji przez organy podatkowe oraz kryteria tego miarkowania.
 4. Szczegółowe zmiany dotyczące zastosowania proporcji o których mowa w art. 9 ustawy o VAT.
 5. Radykalne podwyższenie kwoty przychodów uprawniających do składania JPK_V7K (2 miliony euro).
 6. MPP: rozszerzenie zakresu wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunkach VAT.
 7. Pozostałe zmiany wchodzące z dniem 1 kwietnia 2023 r. dotyczące dokumentowania obrotów i podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących.
 8. Projektowane obowiązki związane z wdrożeniem faktur ustrukturyzowanych w związku z zamiarem wprowadzenia nakazu ich powszechnego wystawiania i akceptowania w tym również przez konsumentów:
  • Przypadek w którym będzie można wystawiać faktury papierowe (wyjątki od zasady),
  • Zasady fakturowania w przypadku awarii KSeF,
  • Rodzaje faktur, które nie przyjmą formy faktur ustrukturyzowanych (np. faktura proforma),
  • Brak możliwości anulowania faktur ustrukturyzowanych,
  • Kary za niewystawienie faktur ustrukturyzowanych.
 9. Fakturowanie w przypadku dostaw i usług na rzecz Grupy VAT.
 10. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku błędu w fakturze zakupu co do wysokości stawki:
  • Czy można odliczyć w przypadku gdy zawyżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć gdy zaniżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć podatek naliczony, gdy opodatkowane czynności są zwolnione i objęte stawką 0%?
  • Kiedy uznaje się faktury korygujące in plus i in minus z tytułu korekty co do stawki?
 11. Czy faktury, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dają prawo do odliczenia?
 12. Pozostałe zmiany.

 

Zajęcia poprowadzi najwybitniejszy wykładowca podatku prof. dr hab. Witold Modzelewski: jego ostrzeżenia, że  wspólnotowy VAT jest pułapką zastawioną na uczciwych lub naiwnych podatników sprawdziły się w całości. Nigdy nie twierdził, że jest to „VAT w najlepszym wydaniu”.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma pakiet unikatowych materiałów dydaktycznych oraz Instrukcję dotyczącą omawianej problematyki.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

27 kwietnia 2023 r. w godz. 9.30-14.30, Lublin, hotel Victoria”, ul. Narutowicza 58/60

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł i 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 329 zł i 83 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej