Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 /21 (zmiany wywołane pandemią Covid-19 oraz projekty zmian na rok 2021)

Lublin, 4 listopada 2020 r.

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Rok 2020 jest szczególnym rokiem, w którym z uwagi na ogłoszoną pandemię covid-19, parlament przyjął zmiany, mające na celu przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom ekonomicznym. Wśród licznych zmian przepisów, mających na celu przeciwdziałanie tym skutkom, ustawodawca wprowadził również stosowne zmiany w podatkach dochodowych. Na szkoleniu omówione zostaną te z nich, które w wielu przypadkach są korzystne dla podatników (np. prawo do wstecznego rozliczenia straty podatkowej oraz możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego z uproszczonej formy odprowadzania zaliczek na podatek) oraz takie zmiany, które łagodzą negatywne skutki podatkowe rozwiązań przyjętych na początku 2020 r. (np. przepisy dotyczące dłużników w ramach „ulgi na złe długi” lub ograniczenia kosztów podatkowych, związane z tzw. białą listą podatników vat).

Szkolenie obejmuje również omówienie zmian zaplanowanych przez resort finansów na 2021 r. Tu na uwagę zasługuje projekt wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego citu, czyli reguł, których spełnienie oznaczać będzie odroczenie zapłaty podatku, aż do momentu wypłaty przez podatnika zysku wspólnikom. Kontrowersyjnym pomysłem jest natomiast objęcie opodatkowaniem spółki komandytowej oraz spółki jawnej. Projekt zmian na 2021 r. jest oczywiście o wiele szerszy, stąd o innych z nich uczestnicy szkolenia zostaną szczegółowo zapoznani w trakcie szkolenia.

 

 1. Zmiany przyjęte i obowiązujące w 2020 r., związane ze zwalczaniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych, wywołanych pandemią covid-19
  1. Zmiany dotyczące nierozliczonych należności i zobowiązań w ramach tzw. „Ulgi na złe długi”
   • sytuacja podatkowa dłużników,
   • skrócenie okresu do korekty podstawy opodatkowania przez wierzycieli
  2. złagodzenie przepisów ograniczających koszty podatkowe, związane z zapłatą zobowiązania na niewłaściwy rachunek bankowy: tzw. „Biała lista podatników vat”
  3. prawo do wstecznego rozliczenia straty podatkowej za 2020 r.
  4. katalog wydatków „okołoepidemicznych, w tym zasady zaliczania ich do kosztów podatkowych,
  5. odpisy amortyzacyjne z tytułu zakupu środków trwałych, przeznaczonych do produkcji towarów na przeciwdziałanie pandemii covid -19,
  6. koszty uzyskania przychodów podatnika i dochód pracownika z tytułu umorzonych składek na ZUS tych pracowników,
  7. prawo do rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek, jeśli podatnik ponosi negatywne konsekwencje wywołane covid-19
  8. zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (dotyczy właścicieli środków trwałych w postaci budynków, które zostały wynajęte, wydzierżawione lub oddane w leasing).
  9. Zasady stosowania preferencji podatkowych dotyczących przekazania darowizn na walkę z pandemią covid-19
  10. obniżenie czynszu najmu lub zwolnienie z tych opłat, a przychód w podatku dochodowym
  11. korzyści podatkowe dla podatników prowadzących prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz osiągające dochód ze sprzedaży efektów tych prac.
  12. Pojęcie i moment powstania przychodu w rozumieniu przepisów tarczy antykryzysowej.
 2. Projekt zmian na 2021 r.
  1. „Estoński cit” czyli warunki odroczenia opodatkowania dochodów podatnika do momentu wypłaty zysku.
  2. nowi podatnicy podatku dochodowego cit, czyli spółka komandytowa oraz spółka jawna, w której wspólnicy nie są ujawniani.
  3. zmiana limitu przychodów, uprawniających do stosowania obniżonej, 9% stawki podatku dla małych podatników.
  4. ograniczenie prawa do rozliczania straty, gdy podatnik przejął inny podmiot lub gdy do podatnika zostało wniesione aportem przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
  5. zmniejszanie różnic między dochodem podatkowym a zyskiem bilansowym, w aspekcie zbliżenia wartości amortyzacji środków trwałych dokonywanych dla celów podatkowych i bilansowych.
  6. ograniczenia w prawie do zmiany stawki amortyzacyjnej, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia od podatku.
  7. wprowadzenie nowego obowiązku sporządzania i publikacji polityki podatkowej dla niektórych podatników.
  8. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku od sprzedaży udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze zbywcy udziałów na spółkę nieruchomościową.
  9. zmiana art. 14a ustawy cit – przychody podatkowe z tytułu regulowania zobowiązania świadczeniem niepieniężnym – uwaga na opodatkowanie majątku likwidowanej spółki w momencie przekazania go wspólnikom.
  10. rozszerzenie zakresu transakcji, (w tym nowe obowiązki dokumentacyjne), podlegających weryfikacji zgodności z ceną rynkową (ceny transferowe).

Szkolenie prowadzi:

Robert Nowak - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, doradca Prezesa BGŻ S.A. ds. podatkowych, były pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o., wieloletni współpracownik ISP w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych. Współtwórca projektów szkoleniowych prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawnopodatkowych, autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

4 listopada 2020 r. w godz. 9.00-14.00, Lublin, hotel Victoria”, ul. Narutowicza 58/60

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej