Ewidencjonowanie, raportowanie i dokumentowanie transakcji podlegających VAT po zmianach wchodzących w życie w 2020 – Nowe JPK i nowe obowiązki

Mielec, 4 listopada 2020 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 1. Nowe JPKI nowe obowiązki sprawozdawcze od 1 października 2020 – raportowanie już nie tylko w schematach podatkowych, ale także w VAT m.in. :
  1. nowy obowiązek identyfikowania sprzedaży (13 grup towarowo-usługowych) - omówienie poszczególnych oznaczeń cyfrowych i literowych, które należy stosować przy wprowadzaniu dokonanych przez podatnika dostaw i usług do rejestru sprzedaży JPK_VAT, skutki braku zastosowania obowiązkowych oznaczeń oraz błędnych oznaczeń:
   • czy trzeba na fakturach pisać oznaczenia GTU ?
   • czy nabywca może wymagać pisania na fakturze oznaczenia GTU ?
   • czy refakturowanie usług podlega oznaczeniom np. transportowych, telekomunikacyjnych
   • czy „refakturowanie” paliwa podlega oznaczeniom
   • czy należy oznaczać „transport” występujących przy dostawie towarów
   • czy należy oznaczać sprzedaż towarów w skład których wchodzą wymienione w grupie 1-10;
   • czy oznaczać sprzedaż zaliczkową (faktury zaliczkowe) ?
   • czy oznaczać faktury korygujące ?
   • czy oznaczać „korektę na złe długi” ?
   • czy oznaczać faktury do paragonów (uproszczone) ?
   • jakie usługi niematerialne podlegają szczegółowemu raportowaniu – gdzie znaleźć definicje
   • jak raportować czynności kompleksowe – np. usługi gastronomiczne, imprez integracyjnych, dostaw z montażem
  2. nowy obowiązek grupowania sprzedaży z podziałem na 13 procedur - omówienie poszczególnych oznaczeń
   • oznaczanie sprzedaży wysyłkowej praktyczne problemy
   • jak ustalić z kim jesteśmy powiązani (procedura TP)
   • kiedy należy raportować sprzedaż w ramach podzielonej płatności (procedura MPP)
   • czy lepiej zaraportować „więcej” z ostrożności czy mniej ?
   • czy zmienia się moment „sprzedaży” i moment odliczenia w nowych JPk?
  3. nowy obowiązek oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupu z podziałem na 6 grup
   • oznaczenia MK, FP, WEW w praktyce
  4. nowa kara 500 zł za błędy w JKP:
   • kto zapłaci karę – podatnik czy wprowadzający ?
   • kiedy organ może wymierzyć karę 500 zł ?
   • nowa kara a odpowiedzialność KKS
 2. Bardzo ważne zmiany od 1 lipca 2020:
  1. VAT w obrocie towarowym międzynarodowym po zmianach
   • Przemieszczanie towarów w nowej procedurze call-off stock – uwaga dawne magazyny konsygnacyjne
   • Transakcje łańcuchowe w ramach Unii Europejskiej – nowe zasady ustalania transakcji ruchomej, nowe ważne definicje, kim jest podmiot pośredniczący? Nowe domniemania
   • Nowe MATERIALNE warunki dla stawki 0 % przy WDT – brak spełnienia oznacza brak prawa do stawki 0 % !
   • Nowe zasady rozliczania importu towarów – ważne uproszczenia
  2. Nowa matryca stawek – nowy problem podatników dla kogo stawki VAT ulegną zmianie ?
   • Nowa matryca – jakie ma skutki podatkowe
   • Na co stawka wzrośnie, a na co zmaleje?
   • Gdzie szukać nowych stawek?
   • Jakie skutki techniczne ma wejście nowej matrycy?
   • Prawidłowe oznaczanie towarów i usług w świetle nowych klasyfikacji
   • Jak dokonać płynnego przejścia między oznaczeniami
   • Co robić w razie podjęcia wątpliwości co do oznaczenia
   • Ryzyka podatkowe niewłaściwej klasyfikacji
   • Załącznik nr 15 do ustawy o VAT a PKWiU i CN
  3. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) czy warto ją mieć ? nowe narządzie dla podatników
   • Czym jest WIS i jak przebiega procedura jej uzyskania
   • Koszty uzyskania WIS
   • Moc ochronna Informacji
   • Różnice oraz właściwość: interpretacja indywidualna a WIS
   • Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU 2015

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch - radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

4 listopada 2020 r. godz. 10:00, Mielec, Hotel Polski, ul. Biernackiego 12

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej