Zmiany wprowadzone i planowane w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 2020/2021

Opole, 23 października 2020 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Zmiany wprowadzone i planowane w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 2020/2021
  • Od kiedy spółki komandytowe będą opodatkowane CIT?
  • Jak przygotować się w podatku dochodowym na nowe JPK?

 

 

Szanowni Państwo

W roku 2020 zmian w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest znacząco mniej niż w latach poprzednich. Nie oznacza to jednak, że wprowadzane rozwiązania są mniej doniosłe lub dla podatników nieodczuwalne. W dalszej perspektywie ustawodawca m. in. szykuje opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT co będzie oznaczać rewolucję dla ogromnej ilości podatników

Powyższe ograniczenie liczby zmian wynika z faktu, iż część rozwiązań, których wdrożenie pierwotnie planowane było na 2020 r. zostało albo zamrożonych albo przesuniętych w czasie (na październik 2020 r. lub początek 2021 r.) w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Dodatkowy czas może być korzystny dla podatników, którzy zyskują dzięki temu nieco więcej czasu na zapoznanie się z nadchodzącymi zmianami, a także odpowiednie przygotowanie prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych do ich wdrożenia.

 1. Zmiany w CIT w 2020
  1. Ulga na złe długi (od 1.01.2020 r.)
   • Charakterystyka rozwiązania
   • Obowiązki dłużnika
   • Uprawnienia wierzyciela
   • Rozliczenie transakcji oraz mechanizm dokonywania korekt
   • Zwolnienie związane z COVID-19
  2. Nieprawidłowe płatności – biała lista podatników (od 1.07.2020 r.)
   • Weryfikacja rachunku kontrahenta
   • Sankcje za nieprawidłowe zrealizowanie płatności
   • Niwelacja negatywnych skutków zapłaty
   • Pozostałe problemy płatnicze
  3. Jak nowe JPki wpływają na rozliczenie podatków dochodowych? – nowe narzędzie do typowania do kontroli:
   • usługi niematerialne – uwaga na podatek u źródła, zaliczanie w koszty podatkowe, zakup od podatników powiązanych
   • transakcje między podmiotami powiązanymi
  4. Przepisy o zmienionym terminie wejścia w życie
   • Struktury hybrydowe w CIT (1.01.2021 r.)
   • Estoński CIT (od 1.01.2021 r.)
   • Ulga od IP Box (od 1.01.2021 r.)
   • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (od 1.01.2021 r.)
  5. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT
 2. Opodatkowanie spółek komandytowych
  1. Pomysł Ministerstwa Finansów
  2. Dotychczasowa sytuacja podatkowa spółek komandytowych
  3. Cel objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT
  4. Możliwe warianty opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych
  5. Wpływ proponowanych rozwiązań na sytuację spółek
  6. Zwiększenie limitu przychodów dla małych podatników – 1,2 mln EUR do 2 mln EUR
  7. Dodatkowe zmiany towarzyszące
 3. Mała klauzula dotycząca kosztów hipotecznych odsetek
 4. Ulgi i zwolnienia związane z tarczami antykryzysowym
  1. Ulga od IP BOX – opodatkowanie dochodów kwalifikowanych praw własności intelektualnej
  2. Warunki skorzystania z ulgi
  3. Przedłużenie terminów na złożenie oświadczeń
  4. Ulga badawczo-rozwojowa
 5. Problem preferencji lub zwolnień z podatku u źródła w związku z COVID-19
  1. Warunki korzystania z preferencji lub zwolnień
  2. Podmioty uprawnione
  3. Problem udowodnienia miejsca faktycznego zarządu
 6. Skutki w podatku dochodowym stosowania rozwiązań pomocowych z Tarcz Antykryzysowych.
  1. Skutki w CIT zwolnienia z ZUS,
  2. skutki w CIT dofinansowania do wynagrodzeń.
  3. Skutki w CIT subwencji z Tarczy PFR.

 

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch - radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

23 października 2020 r. w godz. 10:00-14:30, Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej