Przełomowe zmiany w zakresie podatku od towarów i usług – jak skutecznie je wdrożyć i uniknąć sankcji?

Ostróda, 5 marca 2020 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Niniejszym pragniemy zaprosić na szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług.

     Szkolenie to stanowi odpowiedź na dość intensywne w ostatnim czasie działania ustawodawcy, które są skutkiem zarówno implementacji dyrektyw unijnych, jak i nieustającej próby uszczelnienia systemu (nierzadko kosztem uczciwych podatników). Szkolenie dotyczy zarówno zmian, które już weszły w życie, a także tych zmian, które dopiero wejdą w życie, jednakże warto wcześniej zapoznać się z ich założeniami, aby lepiej przygotować się na ich wdrożenie w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

     Najważniejsze zmiany dotyczą likwidacji obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w dotychczasowej formie i wprowadzenia JPK_VDEK, wejścia w życie tzw. pakietu Quick Fixes, w tym nowych zasad dokumentowania WDT, nowych warunków stosowania stawki 0% przy WDT, czy też wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT. W trakcie szkolenia zostanie także omówione praktyczne podejście do często bardzo problematycznej dla podatników kwestii stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. „białej listy” podatników VAT. Powyższe nowelizacje niewątpliwie przyczyniły się lub przyczynią się do diametralnej zmiany nie tylko w zakresie sposobu opodatkowania transakcji, ale także zakresu obowiązków ciążących na niemal każdym podatniku.

 

     W związku z powyższym pragniemy zachęcić do udziału w szkoleniu, w ramach którego omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K – co ta zmiana oznacza dla podatników?
 2. Nowy JPK (tzw. VDEK) i dodatkowe obowiązki ciążące na podatnikach (m.in. oznaczanie określonych faktur i innych dokumentów określonymi symbolami) – jak przygotować się na jego wdrożenie w firmie?
 3. Zbliża się koniec „okresu ochronnego” za błędy w JPK – jakie grożą kary i kiedy będzie można ich uniknąć?
 4. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M: od kiedy obowiązują, czy możemy stosować wcześniejsze wzory i czym różnią się od poprzednich wersji?
 5. Nowelizacja przepisów w zakresie WDT – jakie warunki należy spełnić, aby uniknąć kwestionowania stawki 0% przez organ podatkowy?
 6. Nowe zasady dokumentowania WDT – czym jest domniemanie wzruszalne i jakie dokumenty należy posiadać, aby z niego skorzystać? Czy dotychczasowe formy dokumentowania nadal będą skuteczne?
 7. Wprowadzenie procedury magazynu call-off stock – kiedy znajdzie zastosowanie i jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było skorzystanie z niej?
 8. Nowe informacje podsumowujące – kto będzie obowiązany do ich składania?
 9. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe – nowe zasady opodatkowania.
 10. Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności – kiedy nam ona grozi i jak uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za zaległości kontrahenta w podatku od towarów i usług?
 11. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności:
  • kiedy Split payment stosujemy dobrowolnie, a kiedy obowiązkowo (jakie warunki muszą być spełnione, aby powstał obowiązek zamieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”)?
  • czy brak adnotacji na fakturze zawsze oznacza brak obowiązku dokonania zapłaty z zastosowaniem Split payment?
  • jakie obowiązki ciążą po stronie sprzedawców i nabywców towarów lub usług z załącznika nr 15?
  • jakie grożą nam sankcje za pominięcie tego mechanizmu?
 12. „Biała lista” i jej stosowanie:
  • kiedy powinniśmy dokonywać zapłaty na rachunek wskazany w „białej liście”?
  • „biała lista” jako narzędzie do weryfikacji kontrahentów („biała lista”, a należyta staranność);
  • możliwość sprawdzenia danych w wykazie na konkretny dzień - czy należy archiwizować dokumenty potwierdzające dokonanie weryfikacji kontrahenta przed dokonaniem każdego przelewu?
  • w jaki sposób zawiadomić organ podatkowy o dokonaniu zapłaty na niewłaściwy rachunek bankowy?
 13. Nowa matryca stawek VAT:
  • stosowanie nowych klasyfikacji statystycznych na potrzeby określenia prawidłowej stawki VAT;
  • główne zmiany w zakresie stawek podatku, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.;
  • omówienie zmian, które weszły w życie z dniem 1 listopada 2019 r.;
 14. Wiążąca informacja stawkowa – nowy instrument, który daje podatnikom większą ochronę niż interpretacja indywidualna.
 15. Kasy online i najważniejsze obowiązki ciążące na podatnikach ewidencjonujących sprzedaż za pomocą kasy:
  • kto i w jakim terminie ma obowiązek zainstalowania kasy online?
  • czy możliwe jest stosowanie kas innych niż kasy online?
  • w jaki sposób ewidencjonować zwroty towarów/reklamacje oraz oczywiste omyłki?
  • kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy?
  • najważniejsze obowiązki podatników stosujących kasy (terminy przeglądów, podpisywanie informacji przez pracowników ewidencjonujących sprzedaż za pomocą kasy, forma przekazania kasy pośrednikowi, etc.).
 16. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w świetle wyroku TSUE – kiedy dokonamy sprzedaży nieruchomości ze zwolnieniem z VAT?
 17. Wystawianie faktury do paragonu z NIP-em:
  • czy podatnik musi posiadać kasę, która zapisuje NIP nabywcy na paragonie?
  • faktura dla osoby fizycznej niebędącej podatnikiem – czy na paragonie stanowiącym podstawę do jej wystawienia musi być NIP?
  • jakie sankcje grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP i ujęcie takiej faktury w ewidencji zakupów?
  • co z paragonami wystawionymi w 2019 r. (przepisy przejściowe)?
 18. Ważne wyroki TSUE dotyczące podatku od towarów i usług, m.in.:
  • odbiór robót budowlanych a powstanie obowiązku podatkowego;
  • leasing zwrotny a odliczenie podatku naliczonego;
  • odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych.

Szkolenie prowadzi:

Maciej Jendraszczyk – doradca podatkowy, Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

5 marca 2020 r. w godz. 10.00-14.30, Ostróda, hotel Platinum, ul. Wyszyńskiego 11A

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 229 zł i 53 zł za materiały.Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej