Podatek od towarów i usług w 2021 roku: nowelizacje przepisów, projektowane zmiany i przegląd istotnego orzecznictwa

Ostróda, 8 grudnia 2021 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Stan epidemii oznacza zawieszenie wielu istotnych sfer życia, jednak należy pamiętać, że nie oznacza on braku zmian w przepisach podatkowych. Co uległo zmianie, a jakie nowelizacje są planowane? W trakcie niniejszego szkolenia zostaną omówione najistotniejsze zmiany w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczące m.in. sporządzania JPK_VAT, pakietów „SLIM VAT”, czy też tzw. pakietu VAT e-commerce. Należy również mieć na uwadze aktualne orzecznictwo, zwłaszcza TSUE, które wielokrotnie wyznacza kierunek zmian w ustawodawstwie. W trakcie przedmiotowego szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur – co będzie oznaczać dla podatników? Czy każdy będzie miał obowiązek zmienić procedurę wystawiania faktur? Jakie korzyścią mają płynąć dla podatników z korzystania z tego systemu?
 2. Istota faktury ustrukturyzowanej.
 3. Nowelizacja przepisów dotyczących wystawiania faktur (możliwość wcześniejszego wystawienia faktury) i faktur korygujących.
 4. JPK_VAT – zmiany, które wprowadzono do przepisów wykonawczych z dniem
  1 lipca 2021 r.
 5. „SLIM VAT” – pakiet przepisów dotyczących m.in.:
  • rozliczania faktur korygujących;
  • stawki 0% w eksporcie;
  • podatku naliczonego od usług noclegowych;
  • stosowania MPP.
 6. „SLIM VAT 2” – kolejne „ułatwienia” dla podatników, w tym m.in.:
  • zmiany w „uldze na złe długi”;
  • „uzupełnienie” przepisów dotyczących określania transakcji „ruchomej’ w dostawach łańcuchowych;
  • rezygnacja ze zwolnienia z VAT w przypadku dostawy budynków poprzez złożenie oświadczenia w akcie notarialnym;
  • samochody osobowe i VAT-26 – nowe terminy na złożenie informacji;
  • zmiana w zakresie okresów rozliczeniowych, w których możliwe jest odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji;
  • rozszerzenie katalogu płatności dokonywanych bezpośrednio z rachunku VAT.
 7. Grupy VAT – nowy rodzaj podatników: opodatkowanie, prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji.
 8. Opcja opodatkowania usług finansowych (rezygnacja ze zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników).
 9. Usunięcie z przepisów ustawy „sprzedaży z terytorium kraju” i „sprzedaży na terytorium kraju”.
 10. Nowe definicje „sprzedaży na odległość towarów importowanych” i „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” oraz sposoby ich rozliczania.
 11. Likwidacja procedury MOSS i wprowadzenie nowych procedur OSS i IOSS oraz szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów.
 12. Nowe wzory deklaracji i zgłoszeń związanych ze stosowaniem procedur szczególnych.
 13. Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
 14. Zmiany w zwolnieniu z VAT importowanych towarów doręczanych w przesyłkach.
 15. Istotne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych, dot. m.in.:
  • dodatkowego zobowiązania podatkowego;
  • podatku naliczonego od WNT;
  • opodatkowania posiłków na wynos.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

Szkolenie prowadzi:

Maciej Jendraszczyk – doradca podatkowy, Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”

TERMIN, MIEJSCE:

8 grudnia 2021 r. w godz. 9.00-13.30, Ostróda, Hotel Willa Port Art & Business, ul. Mickiewicza 17

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 229 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej