Podatek VAT 2021 – zmiany od dnia 1 lipca 2021 r., bieżące problemy, projektowane zmiany

Płock, 6 lipca 2021 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Już od dnia 1 lipca 2021 r. w całej UE zmienią się zasady opodatkowania obrotu towarami importowanymi z przeznaczeniem dla konsumentów w UE, sprzedaży wysyłkowej w ramach UE, a także sposób rozliczenia podatku z tytułu świadczenia niektórych usług dla konsumentów z kraju UE innego niż kraj siedziby usługodawcy (np. budowlanych). Zmiany będą istotne nie tylko dla podatników prowadzących sprzedaż internetową towarów, ale również świadczących usługi dla konsumentów z innych państw UE. W ostatnim czasie TSUE wydał również kilka orzeczeń ważnych z perspektywy praktyki stosowania polskiej ustawy o podatku od towarów i usług (rozliczenie WNT, ulga na złe długi, sankcja). Minister Finansów wydał również objaśnienia w zakresie pakietu Slim VAT, które poruszają wiele zagadnień związanych z nowymi zasadami korygowania faktur.

Ponadto planowane są zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji VAT, a także dalsze zmiany w ustawie w ramach pakietu Slim VAT 2.

Program szkolenia obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 1. Wdrożenie pakietu e-commerce: zamiany od dnia 1 lipca 2021 r.
  1. kogo dotyczą zmiany – obrót towarowy i usługami z konsumentami w UE.
  2. fikcja udziału w dostawie platformy internetowej – kiedy sklep internetowy jest uznawany za nabywcę i sprzedawcę towarów wysyłanych do UE spoza UE?
  3. drastyczne obniżenie limity sprzedaży wysyłkowej – nowe zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość.
  4. nowe zasady rozliczania podatku z tytułu usług wykonywanych na rzecz konsumentów z innych krajów UE – rejestracja i rozliczenia podatku VAT w systemie OSS (obecny MOSS);
  5. zasady opodatkowania importu towarów w przesyłkach o małej wartości (likwidacja zwolnienia od podatku importu towarów o wartości do 22 euro); sprzedaż na odległość towarów importowanych – rozliczanie podatku z tytułu importu przesyłek do 150 euro),
  6. rejestracja sprzedawców prowadzących sprzedaż towarów wysyłanych z państw trzecich do UE dla procedury IOSS – nowa procedura importu
  7. uproszczona procedura importu – pobór podatku przez kuriera/pocztę.
 2. Praktyczne aspekty zmian wprowadzonych w pakiecie SLIM VAT od dnia 1 stycznia 2021 r. w świetle Objaśnień podatkowych:
  1. zmiana zasad korekty podstawy opodatkowania in minus z tytułu rabatu, zwrotu, pomyłek na fakturach, rozliczenia tzw. „mediów”; problematyczna zmiana zasad dotyczących momentu wykazywania faktur korygujących in minus,
  2. praktyczne aspekty Objaśnień Ministerstwa Finansów dotyczące faktur korygujących,
  3. opcja ujednolicenia kursów walutowych w CIT/PIT,
  4. wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy – specyfika dostawy w świetle Objaśnień podatkowych,
  5. wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego do 3 okresów, problematyka okresu przejściowego,
  6. prawo do odliczenia z tytułu nabycia usług noclegowych, które są refakturowane,
  7. istotna zmiana zasad rozliczenia kwartalnego dla usług budowlanych z załącznika numer 15 („powrót” rozliczeń kwartalnych),
  8. „zmiany” w zasadach określenia transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (doprecyzowanie),
  9. potrącenia i kompensaty w obowiązkowym split payment,
 3. Planowane zmiany w strukturze i sposobie prezentacji danych w JPK VAT; aktualne zagadnienia.
  1. planowane zmiany w zakresie kodów GTU,
  2. MPP – czy dobrowolny mechanizm będzie podlegał oznaczeniu?
  3. faktury uroszczone, bilety, faktury do paragonu,
  4. dokument WEW w rejestrze zakupu – rozszerzenie zakresu zastosowania,
  5. czy do każdej korekty ewidencji należy złożyć czynny żal?
  6. rejestr sprzedaży VAT w nowym JPK, w tym:
   • faktury uproszczone (przedłużenie przepisu epizodycznego),
   • faktury do paragonów na podatnika,
   • faktury nieewidencjonowane (do paragonu na nie-podatnika).
  7. oznaczenie „procedur sprzedaży” ze szczególnym uwzględnieniem – MPP, TP, EE.
  8. sprzedaż i „zakup: VAT marża w nowym JPK VAT – procedura MR_UZ, MR_T.
 4. Import usług i WNT po wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. TSUE w sprawie C-895/19 (A)– likwidacja zasady 3 miesięcy na dokonanie neutralnej korekty.
 5. Zmiany w procedurze TAX FREE.
 6. Ulga na złe długi po wyroku TSUE z 15.10.2020 r. sygn. C-335/19
  1. czy można i za jaki okres można skorzystać z ulgi wstecz w kontekście wyroku TSUE,
  2. czy ulga dotyczy sprzedaży konsumenckiej i na rzecz podatników zwolnionych,
  3. prezentacja ulgi na złe długi w nowym JPK VAT przez wierzyciela i dłużnika.
 7. 20% sankcja VAT niezgodna z prawem UE – wyrok TSUE z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C‑935/19 – polskie przepisy dotyczące możliwości nakładania przez organy podatkowe 20% sankcji w podatku od towarów i usług (art. 112b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) są niezgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE.
 8. Podatnik działający w dobrej wierze a prawo do korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT – wyrok TSUE z 18 marca 2021 r. w sprawie C-48/20.
 9. Projektowane regulacje stanowiące kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT 2):
  1. łańcuchowe dostawy eksportowe,
  2. korekty podstawy opodatkowania w odwrotnych obciążeniach,
  3. nowe zasady składania oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy budynków i budowli,
  4. zmiana zasad rozliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług (rezygnacja z warunku „3 miesięcy”),
  5. zmiany zasad składania VAT – 26,
  6. likwidacja duplikatów faktur i zmiana zasad wystawiania faktur korygujących,
  7. zmiany w uldze na złe długi

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

6 lipca 2021 r. w godz. 10.00-14.30, Płock, hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30.

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 229 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej