Wystawianie oraz otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych: zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2023 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski

Poznań, 13 czerwca 2023 r.

Daty innych szkoleń

Od połowy tego roku obowiązywać będą istotne (i mniej istotne) zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku należnego i podatku naliczonego. Zmiany te dotyczą również mechanizmu podzielonej płatności (MPP) oraz stawek podatku. Co również istotne rozpoczął się okres wdrażania obowiązkowego wystawiania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Niedługo zakończy się proces legislacyjny obszernej nowelizacji ustawy o VAT, który wprowadzi te zmiany.

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Zniesienie obowiązku korekty in minus podatku naliczonego w przypadku braku uzyskania faktury obcej dokumentującej WNT:
  • likwidacja obowiązku zmniejszenia podatku naliczonego po 3 miesiącach oraz reaktywacja odliczenia po otrzymaniu faktury,
  • zasady międzyczasowe dotyczące nabyć wewnątrzwspólnotowych przed wejściem w życie tych zmian.
 2. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad stosowania kursów walutowych dla potrzeb wystawiania faktur korygujących (korekty jednostkowe oraz zbiorcze):
  • zakres obowiązkowego zastosowania kursów bazowych,
  • zakres i praktyczna możliwość zastosowania kursów bieżących (zbiorcze faktury korygujące).
 3. Zasadnicza przebudowa sankcji określonych na podstawie art. 112b i 112c w wyniku implementacji wyroku TSUE:
  • wprowadzenie wyłącznie górnych granic sankcji (15%, 20% i 30%),
  • możliwość miarkowania wysokości sankcji przez organy podatkowe oraz kryteria tego miarkowania.
 4. Szczegółowe zmiany dotyczące zastosowania proporcji o których mowa w art. 90 ustawy o VAT.
 5. Radykalne podwyższenie kwoty przychodów uprawniających do składania JPK_V7K – rozliczenia kwartalne (2 miliony euro sprzedaży).
 6. MPP: zmiany zakresu wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunkach VAT.
 7. Projektowane obowiązki związane z wdrożeniem faktur ustrukturyzowanych w związku z wprowadzeniem nakazu ich powszechnego wystawiania i akceptowania w tym również przez konsumentów:
  • przypadki w którym będzie można wystawiać faktury papierowe lub inne faktury elektroniczne (wyjątki od zasady),
  • zasady fakturowania w przypadku awarii KSeF,
  • rodzaje faktur, które nie przyjmą formy faktur ustrukturyzowanych (np. faktura proforma),
  • brak możliwości anulowania faktur ustrukturyzowanych,
  • kary za niewystawienie faktur ustrukturyzowanych,
  • fakturowanie w czasie awarii KSeF.
 8. Fakturowanie w przypadku dostaw i usług na rzecz Grupy VAT.
 9. Zmiany stawek podatkowych od 1 lipca 2023 r.
 10. Pozostałe zmiany.

 

Zajęcia poprowadzi najwybitniejszy wykładowca podatku prof. dr hab. Witold Modzelewski: jego ostrzeżenia , że wspólnotowy VAT jest pułapką zastawioną na uczciwych lub naiwnych podatników sprawdziły się w całości. Nigdy nie twierdził, że jest to „VAT w najlepszym wydaniu”.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma pakiet unikatowych materiałów dydaktycznych oraz Instrukcję dotyczącą omawianej problematyki.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

13 czerwca 2023 r. w godz. 10.00-15.00, Poznań, IOR, ul. Władysława Węgorka 20

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł i 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 329 zł i 83 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej