Podatek dochodowy od osób prawnych po 1 stycznia 2020 r.

Poznań, 16 grudnia 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     2020 jest kolejnym już rokiem, w którym podatnicy powinni wziąć pod uwagę kilka istotnych nowych zmian, dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym. Część z nich ma ścisły związek z najnowszymi zmianami w podatku VAT i niestety wpływają one na ograniczenie prawa do kosztów podatkowych (utworzenie tzw. „Białej listy podatników VAT; płatności za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - tzw. split payment).

     Wśród innych zmian na uwagę zasługuje wprowadzenie w ramach podatku dochodowego tzw. „ulgi na złe długi” (funkcjonującej dotąd tylko w podatku VAT). Korzyści związane z jej wprowadzeniem dotyczą w tym przypadku tych podatników, którzy oczekują na płatność za wykonane usługi i dostarczone towary. W ich przypadku brak płatności należności w określonym terminie oznaczał będzie prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania. W odwrotnej sytuacji znajdzie się natomiast dłużnik zalegający z zapłatą. Tutaj brak zapłaty w określonym terminie oznaczać będzie obowiązkowe zwiększenie podstawy opodatkowania i, co za tym idzie, wzrost obciążeń podatkowych takiego podatnika.

     Na uwagę zasługuje również nowa ulga pozwalająca zaliczyć do kosztów podatkowych takie koszty, których podatnik faktycznie nie poniósł (korzyść podatkowa dla spółek, które finansują swoją działalność kapitałami własnymi, a nie np. kredytem, czy pożyczką). 

     Z kolei od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie o wiele bardziej restrykcyjne niż dotychczas zasady poboru podatku u źródła od niektórych wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych (np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi doradcze, prawne, reklamowe). Jednak w dużej części, na skutek odroczenia czasu ich obowiązywania, przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W tym przypadku zmiany są na prawdę daleko idące, a chcąc stosować preferencyjne zasady opodatkowania bez istotnego ryzyka, polski płatnik będzie zmuszony do gromadzenia o wiele większej ilości informacji na temat swojego kontrahenta niż do tej pory.

     Szkolenie obejmuje zmiany, które zostały już uchwalone i wejdą w życie w  2020 r.  oraz wybrane zagadnienia dotyczące bieżącej praktyki podatkowej (np. w zakresie używania samochodów osobowych).

 

 1. Zmiany uchwalone na 2020 r.
  1. Szczególne regulacje dotyczące tzw. „złych długów”.
   1. Nowe uprawnienia podatników (wierzycieli) oczekujących na płatność,
   2. Nowe obowiązki dłużników zwlekających z uregulowaniem zapłaty,
   3. Zasady stosowania nowych przepisów.
  2. Nowe ograniczenia w zakresie prawa do kosztów podatkowych.
   1. „Biała lista podatników VAT” i co z tego wynika,
   2. skutki dokonania przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy,
   3. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT (tzw. split payment),
   4. skutki niezastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
  3. Korzyści podatkowe związane z zatrzymaniem zysku w spółce:
   1. co oznacza wniesienie dopłaty oraz zatrzymanie przez wspólników zysku w spółce?
   2. w jakiej wysokości i kiedy można obciążyć koszty podatkowe, a kiedy należy rozpoznać przychód?
   3. co oznacza zatrzymanie zysku w spółce w 2019 r.?
  4. Głębokie zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła (WHT) przez płatników dokonujących wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych ( w tym: dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi doradcze, reklamowe):
   1. Zachowanie należytej staranności jako podstawowy warunek stosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów nierezydentów,
   2. Pojęcie „rzeczywistego właściciela” należności,
   3. Kiedy powstanie obowiązek stosowania krajowych (wyższych) stawek podatku,
   4. Procedura zwrotu podatku przez organ podatkowy,
   5. Uniknięcie obowiązku poboru podatku lub zastosowanie preferencyjnych stawek opodatkowania.
  5. Nowa definicja „małego podatnika” i jej wpływ na prawo do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT, w tym warunki stosowania tej stawki w 2020 r.
 2. Wybrane zagadnienia dotyczące bieżącej praktyki podatkowej, w tym:
  1. Podział przychodów na dwa odrębne źródła przychodów: zyski kapitałowe i pozostałe źródło).
  2. Koszty używania samochodów osobowych (zakup, leasing, ubezpieczenie, pozostałe koszty).

Szkolenie prowadzi:

Robert Nowak - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, doradca Prezesa BGŻ S.A. ds. podatkowych, były pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o., wieloletni współpracownik ISP w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych. Współtwórca projektów szkoleniowych prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawnopodatkowych, autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

16 grudnia 2019 r. w godz. 10.00‒15.00, Poznań, IOR, ul. Władysława Węgorka 20

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej