Polski ład w kadrach – na jakie zmiany powinni przygotować się płatnicy (pracodawcy i podmioty zatrudniające) – warsztat na przykładach, wyliczenia – Anna Stokłosa

Poznań, 22 grudnia 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – warsztat (wyliczenia i przykłady)
  1. Podstawa składki zdrowotnej
   • pracownik
   • emeryta
   • zleceniobiorca
   • przedsiębiorca
    • skala podatkowa
    • podatek liniowy
    • karta podatkowa
    • ryczałt
  2. Zerowy PIT a składka zdrowotna – luka czy przeoczenie?
   • rodzice z co najmniej czwórką dzieci
   • powracający z zagranicy
   • aktywni zawodowo seniorzy
  3. Zmiany w odliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyliczenie porównawcze
  4. Dochód i przychód jako podstawa wymiaru składki – jak liczyć?
  5. Korekta roczna oraz wniosek o zwrot nadpłaty
   • warunki
   • termin
  6. Oskładkowanie wynagrodzeń członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania
  7. Deklaracje do ZUS -comiesięczny obowiązek również dla płatników niezatrudniających pracowników
  8. Ubezpieczony prowadzący więcej jak jedną działalność a składka zdrowotna
   • Od sumy dochodów
   • odrębnie od każdego rodzaju działalności
 2. Nowy termin rozliczenia składek ZUS
 3. Nowa kwota wolna od podatku – wpływ na wynagrodzenia pracowników i osób zatrudnionych
 4. Wyższy próg podatkowy oraz skala podatkowa – wpływ na wynagrodzenia pracowników i osób zatrudnionych – wyliczenia
 5. Nowe ulgi dla pracowników – ulga dla „klasy średniej”
 6. Czy Polski Ład spowoduje wzrost wynagrodzeń netto i kosztów pracodawcy – wyliczenie porównawcze
 7. Nowy Ład a zmiany w wykorzystaniu przez pracowników samochodów służbowych na cele prywatne
 8. Nielegalne zatrudnienie / nieujawnienie części wynagrodzenia – podatkowe konsekwencje
 9. Nowe uprawnienia ZUS w zakresie kontroli i weryfikacji
 10. Nowy Ład jako program reform ekonomiczno-społecznych – przewidywane dalsze zmiany
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

TERMIN, MIEJSCE:

22 grudnia 2022 r. w godz. 10.00-15.00, Poznań, IOR, ul. Władysława Węgorka 20

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 389 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej