Bilansowe zamknięcie roku 2018

Poznań, 22 stycznia 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Adresaci – główni księgowi, dyrektorzy finansowi oraz pracownicy służb finansowo księgowych przygotowujących lub uczestniczących w przygotowaniu sprawozdania finansowego – głownie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy biur rachunkowych 

Zakres szkolenia

1.  Struktura sprawozdania – omówienie poszczególnych elementów (bilans, rachunek zysków i strat,
    informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach)
2.  Nadrzędne zasady rachunkowości
3.  Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego
4.  Zmiana zasad polityki rachunkowości KSR nr 7
5.  Wycena wybranych elementów sprawozdania

– środki trwałe
– inwestycje
– rozrachunki w tym wyrażone w walucie obcej
– zapasy
– tworzenie rezerw
– leasing
– odroczony CIT
– prezentacja wyniku finansowego

6.  Harmonogram czynności niezbędnych do zamknięcia ksiąg
7.  Inwentaryzacja jako podstawa jakości sprawozdania finansowego
8.  Uzgodnienie sald
9.  Zamknięcie ksiąg
10. Obowiązek badania sprawozdania
11. Uproszczenia w ewidencji i sprawozdawczości dla jednostek małych i mikro
12. Podstawy analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych i ich interpretacja oraz prezentacja
     w informacji dodatkowej
13. Podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
14. Ogłaszanie sprawozdania
15. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji księgowej
16. Odpowiedzialność karna
17. Etyka zawodowa
18. Zmiany w rachunkowości w 2018 r.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

dr Mariusz Sokolek - stały współpracownik ISP w zakresie szkoleń, wieloletni wykładowca Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych z zakresu rachunkowości, wykładowca kursu dla księgowych, asystent w Katedrze Rachunkowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry Finansów i Rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, właściciel Kancelarii Księgowej, doświadczony wykła­dowca prawa bilansowego i podatkowego, autor wielu publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych.

TERMIN, MIEJSCE:

10 grudnia 2018 r., godz. 10.00 – 15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
11 stycznia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00, Lublin, hotel Victoria”, ul. Narutowicza 58/60
22 stycznia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00, Poznań, IOR, ul. Władysława Węgorka 20
29 stycznia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00, Gdańsk, Hotel Hanza, ul. Tokarska 6

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł wraz z materiałami
Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł wraz z materiałami

 

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej