VAT: faktury ustrukturyzowane: obowiązki osób odpowiedzialnych (Zarządów, Księgowych itp.) związane z wystawianiem i „otrzymywaniem” faktur za pośrednictwem KSeF - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Radom, 14 grudnia 2023 r.

Daty innych szkoleń

Nad (prawie) wszystkimi podatnikami VAT, w tym również zwolnionymi od podatku, wisi już groźba wprowadzenia powszechnego nakazu wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Faktury te nie będą fizycznie przesyłane kontrahentowi, lecz elektronicznie wysyłane do Krajowego Systemu eFaktur, który je będzie zatwierdzał (nadawał numery) i dopiero wtedy faktura ta będzie „wystawiona”. Będą to robić konkretne osoby, których personalia trzeba będzie podać Organom Skarbowym. W tym też momencie nabywcy krajowi (ale nie wszyscy) „otrzymają” te faktury, mimo że nie będą o tym wiedzieć. Wzory tych faktur (400 pól) są za darmo, ale trzeba będzie drogo zapłacić za oprogramowanie niezbędne dla wystawiania i ściągania tych faktur z KSeF (przyznano to oficjalnie). Przede wszystkim trzeba będzie dostosować oferowanie, zamawianie i ustalanie terminów płatności do specyfiki faktur ustrukturyzowanych, które z istoty nie są dokumentem handlowym. Nabywcy nie powinni uznawać „wirtualnego otrzymywania” tych faktur jako cywilnoprawnego wezwania do zapłaty, gdyż faktury te będą „otrzymywane” często przed dokonaniem dostawy (wykonaniem usługi).

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkich istotnych szczegółowych informacji na temat wystawiania i „otrzymywania” tych faktur przez podatników VAT oraz stworzenia nowego systemu dokumentowania rozliczeń bez użycia tych faktur, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób, które będą wystawiać i „otrzymywać” faktury.

Szkolenie ma odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Którzy podatnicy VAT będą zmuszeni wystawiać te faktury?
 2. Którzy podatnicy VAT będą zmuszeni „otrzymywać” wyłącznie faktury ustrukturyzowane i od kogo?
 3. Kogo należy zgłosić do Naczelnika US w zawiadomieniu ZAW-FA?
 4. Po co Naczelnik US ma znać personalia osób odpowiedzialnych za wystawianie i „otrzymywanie” faktur ustrukturyzowanych?
 5. W jaki sposób będziemy fakturować sprzedaż na rzecz podmiotów zagranicznych (WDT, eksport itp.):
  • „wewnętrzna” faktura ustrukturyzowana,
  • nadanie fakturze specjalnego KODU,
  • „udostępnianie” faktury podmiotom zagranicznym w sposób indywidualny.
 6. W jaki sposób będziemy fakturować na rzecz podatników zwolnionych od podatku, w tym rolników ryczałtowych:
  • „wewnętrzna” faktura ustrukturyzowana,
  • „udostępnianie” faktury kontrahentowi w sposób indywidualny,
  • nadanie fakturze ustrukturyzowanej specjalnego KODU.
 7. W jakiej formie fakturujemy sprzedaż w okresie awarii i niedostępności KSeF oraz niemożliwości ich wystawiania (tzw. faktury przejściowe):
  • elektroniczny wzór „faktury przejściowej” określony przez MF,
  • „faktura przejściowa” jest ewidencjonowana przez kontrahentów (odliczanie VAT),
  • przesłanie „faktur przejściowych” do KSeF i nadanie im specjalnego KODU (faktury te nie będą ewidencjonowane),
  • korygowanie „faktur przejściowych”.
 8. W jakiej formie fakturujemy na rzecz:
  • osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (papierowe, elektroniczne),
  • jednostek organizacyjnych (faktury ustrukturyzowane oznaczone specjalnym KODEM),
  • podatników państw UE oraz Polski.
 9. W jakiej formie wystawiamy faktury VAT RR (papierowe, elektroniczne, ustrukturyzowane)?
 10. Likwidacja not korygujących (również papierowych).
 11. Do kiedy można wystawiać paragony z NIP (jako faktury do 450 zł)?
 12. Etapy wystawiania faktury ustrukturyzowanej:
  • nadanie uprawnień dostępu do KSeF,
  • uzyskanie oprogramowania umożliwiającego wysyłkę tych faktur (za darmo),
  •  uzyskanie wzoru faktury określonego przez MF,
  •  zakup oprogramowania umożliwiającego wystawianie tych faktur (będzie drogo kosztować).
 13. Czy faktura ustrukturyzowana jest fakturą handlową? Nie!
 14. Rola not obciążeniowych faktur proforma i faktur handlowych.
 15. Co trzeba zmienić w zasadach zawierania treści umów oraz potwierdzeń zamówień, aby „otrzymanie” faktury przez KSeF nie było formalnym wezwaniem do zapłaty.
 16. Ewidencjonowanie przez nabywców (usługobiorców) faktur ustrukturyzowanych.

Szkolenie poprowadzi najbardziej znany wykładowca podatku prof. dr hab. Witold Modzelewski: jego ostrzeżenia , że  wspólnotowy VAT jest pułapką zastawioną na uczciwych lub naiwnych podatników sprawdziły się w całości. Nigdy nie twierdził, że jest to „VAT w najlepszym wydaniu”.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma pakiet unikatowych materiałów dydaktycznych oraz Instrukcję dotyczącą omawianej problematyki.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

14 grudnia 2023 r. w godz. 9.00-14.00, Radom, hotel „Aviator”, ul. Malczewskiego 18

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 439 zł i 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 369 zł i 83 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej